Departaments

Departament de sistemes multiagent

L'activitat d'aquest grup es centra en el disseny i desenvolupament de sistemes multiagent, entesos com sistemes oberts i distribuïts compostos d'agents intel·ligents, equipats amb mecanismes de coordinació que els hi permeten la resolució de problemes de forma col·lectiva.

Departament de Sistemes de Aprenentatge

The research activity of this group encompasses developing machine learning techniques, from case-based learning and reasoning to probabilistic learning, and their application to robotics, privacy-preserving data mining, music and multiagent systems.

Departament de Raonament i Lògica

L'activitat d'aquest grup es centra en la modelització lógico-matemàtica del raonament i en el disseny d'algorismes per a la resolució de problemes basats en restriccions en satisfactibilitat.

Transferència de tecnologia

Descobreix els projectes derivats de la sinergia entre IIIA i les empreses

Entrar-hi

Notícies

30 abril 2016

The prestigious journal "Fuzzy Sets and Systems" has published a special issue to celebrate the 70th birthday of Prof.

23 març 2016

Este concurso de relatos de ciencia ha sido organizado por PAR Explora CONICYT región de Coquimbo (Chile) y la Facultad de Cien

10 març 2016

uHelp is an app developed at the IIIA, that allows to create a social network of people willing to help each other.