Departaments

Departament de sistemes multiagent

L'activitat d'aquest grup es centra en el disseny i desenvolupament de sistemes multiagent, entesos com sistemes oberts i distribuïts compostos d'agents intel·ligents, equipats amb mecanismes de coordinació que els hi permeten la resolució de problemes de forma col·lectiva.

Departament de Sistemes de Aprenentatge

The research activity of this group encompasses developing machine learning techniques, from case-based learning and reasoning to probabilistic learning, and their application to robotics, privacy-preserving data mining, music and multiagent systems.

Departament de Raonament i Lògica

L'activitat d'aquest grup es centra en la modelització lógico-matemàtica del raonament i en el disseny d'algorismes per a la resolució de problemes basats en restriccions en satisfactibilitat.

Transferència de tecnologia

Descobreix els projectes derivats de la sinergia entre IIIA i les empreses

Entrar-hi

Notícies

03 febrer 2016

PhD degree awarded to Javier Morales on February 2, 2016 for the thesis entitled "On-line norm synthesis for open multi-agent s

01 gener 2016

for the thesis entitled "A case-based prognosis system for disabilities of neurological origin", supervised by Enric Plaza.