Departaments

Departament de sistemes multiagent

L'activitat d'aquest grup es centra en el disseny i desenvolupament de sistemes multiagent, entesos com sistemes oberts i distribuïts compostos d'agents intel·ligents, equipats amb mecanismes de coordinació que els hi permeten la resolució de problemes de forma col·lectiva.

Departament de Sistemes de Aprenentatge

L'activitat d'aquest grup agafa des del disseny d'algorismes per a desenvolupar sistemes basats en l'aprenentatge a partir de l'experiència fins l'aprenentatge probabilístic i les seves aplicacions a robòtica, mineria de dades preservant la privacitat, música i sistemes multiagent.

Departament de Lògica i Raonament

L'activitat d'aquest grup es centra en la modelització lógico-matemàtica del raonament i en el disseny d'algorismes per a la resolució de problemes basats en restriccions en satisfactibilitat.

Transferència de tecnologia

Descobreix els projectes derivats de la sinergia entre IIIA i les empreses

Entrar-hi

Notícies

27 setembre 2017

Dijous 28 de setembre s'inaugura aquesta exposició al Museu Arqueològic de Catalunya.

14 setembre 2017
libro de Inteligencia Artificial

This book, authored by Ramon Lopez de Mantaras and Pedro Meseguer, is number 87 in the series of general audience scien

27 juliol 2017

The CCCB's activity “Visibilitzant la crisi humanitària a Europa des de l’experiència de persones refugiades”, included the pro