Departaments

Departament de sistemes multiagent

L'activitat d'aquest grup es centra en el disseny i desenvolupament de sistemes multiagent, entesos com sistemes oberts i distribuïts compostos d'agents intel·ligents, equipats amb mecanismes de coordinació que els hi permeten la resolució de problemes de forma col·lectiva.

Departament de Sistemes de Aprenentatge

L'activitat d'aquest grup agafa des del disseny d'algorismes per a desenvolupar sistemes basats en l'aprenentatge a partir de l'experiència fins l'aprenentatge probabilístic i les seves aplicacions a robòtica, mineria de dades preservant la privacitat, música i sistemes multiagent.

Departament de Lògica i Raonament

L'activitat d'aquest grup es centra en la modelització lógico-matemàtica del raonament i en el disseny d'algorismes per a la resolució de problemes basats en restriccions en satisfactibilitat.

Transferència de tecnologia

Descobreix els projectes derivats de la sinergia entre IIIA i les empreses

Entrar-hi

Notícies

16 maig 2017

La Defensa de la Tesi Doctoral "Concept Discovery and Argument Bundles in the Web of Experiences" de Xavier Ferrer Aran tindrà

07 novembre 2016

Lissette Lemus, Technology Transfer expert at the IIIA, participated in the workshop "Taller de Futuro: Implicaciones de la ola

28 octubre 2016

The paper "Algunas reflexiones sobre el presente y futuro de la Inteligencia Artificial" by Ramon Lopez de Mantaras has beeen d