Departaments

Departament de sistemes multiagent

L'activitat d'aquest grup es centra en el disseny i desenvolupament de sistemes multiagent, entesos com sistemes oberts i distribuïts compostos d'agents intel·ligents, equipats amb mecanismes de coordinació que els hi permeten la resolució de problemes de forma col·lectiva.

Departament de Sistemes de Aprenentatge

The research activity of this group encompasses developing machine learning techniques, from case-based learning and reasoning to probabilistic learning, and their application to robotics, privacy-preserving data mining, music and multiagent systems.

Departament de Raonament i Lògica

L'activitat d'aquest grup es centra en la modelització lógico-matemàtica del raonament i en el disseny d'algorismes per a la resolució de problemes basats en restriccions en satisfactibilitat.

Transferència de tecnologia

Descobreix els projectes derivats de la sinergia entre IIIA i les empreses

Entrar-hi

Notícies

07 novembre 2016

Lissette Lemus, Technology Transfer expert at the IIIA, participated in the workshop "Taller de Futuro: Implicaciones de la ola

28 octubre 2016

The paper "Algunas reflexiones sobre el presente y futuro de la Inteligencia Artificial" by Ramon Lopez de Mantaras has beeen d

13 octubre 2016

This award, presented during the opening of the ECAI 2016 Conference in The Hague on August 31 2016, recognizes extraordinary c