Departament de Raonament i Lògica
Razonamiento y lógica

L'activitat d'aquest grup es centra en la modelització lógico-matemàtica del raonament i en el disseny d'algorismes per a la...

Departament de Sistemes d'Aprenentatge
Sistemas de aprendizaje

L'activitat d'aquest grup abarca el disseny d'algorismes per a desenvolupar sistems bastas en l'aprenentatge a partir de la...

Departament de Sistemes Multiagent
Sistemas multiagente

L'activitat d'aquest grup es centra en el disseny i desenvolupament de sistemes multiagent, entesos com sistemes oberts i...

Transferència de tecnologia

Descobreix els projectes derivats de la sinergia entre IIIA i les empreses

Entrar-hi

Notícies

03 febrer 2016

PhD degree awarded to Javier Morales on February 2, 2016 for the thesis entitled "On-line norm synthesis for open multi-agent s

01 gener 2016

for the thesis entitled "A case-based prognosis system for disabilities of neurological origin", supervised by Enric Plaza.