CA | ES | EN
Unitat de Transferència i Desenvolupament Tecnològic

La UDT-IA es va crear en 2002 com un servei de les línies de recerca del IIIA-CSIC amb l'objectiu de promoure la transferència de coneixements i tecnologies de la recerca de l'IIIA a la societat, fomentant i gestionant la col·laboració amb empreses innovadores i organitzacions que vulguin incorporar la IA en els seus processos. Un altre dels propòsits de la UDT-IA és actuar com a observatori, detectant les necessitats d'innovació en les empreses, així com promoure i difondre l'activitat científica que es desenvolupa en l'Institut. La UDT-IA, a través de diferents agents i estratègies, vela perquè el coneixement originat en el centre sigui transferit a la societat, tant en l'àmbit educatiu com empresarial.

Cap del grup: 

Joan Jené
Cristian Cozar
Contract Engineer
Phone Ext. 431809

Blanca Díez Terán
Contract Engineer
Phone Ext. 431870

Joan Jené
Engineer
Phone Ext. 431837

Lissette Lemus del Cueto
Contract Engineer
Phone Ext. 431823

Bruno Rosell
Contract Engineer
Phone Ext. 431835