LLINT LLINT

LLINT LLINT

 : 

Llibre Intel.ligent Llibre Intel.ligent

A Project coordinated by IIIA.

Principal investigator:

Jordi Sabater-Mir Jordi Sabater-Mir

Team members:

Collaborating organisations:

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, S.L. (IRIF), Baherumi Digital S.L. (actualment AULA DIGITAL TEXT SL), Knowledge Control Solutions S.L., UDT-IA Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, S.L. (IRIF), Baherumi Digital S.L. (actualment AULA DIGITAL TEXT SL), Knowledge Control Solutions S.L., UDT-IA

Funding entity:

ACC1Ó RD09-1-0035 ACC1Ó RD09-1-0035

Funding call:

Project #:

LLINT LLINT

Funding amount:

180.236,00€ 180.236,00€

Duration:

2009-06-06 2009-06-06

 -

2012-06-06 2012-06-06
No publications yet