CA | ES | EN
Participació industrial

Què pot oferir l'IIIA-CSIC

L'IIIA-CSIC pot ajudar les empreses a aprendre i incorporar els últims resultats en intel·ligència artificial. Estem interessats ​​a donar suport a la innovació i el desenvolupament industrial a través de diferents mitjans, inclosos projectes i col·laboracions industrials, consultoria i assessorament tecnològic, cursos curts i capacitació per a executius, i projectes d'estudiants de doctorat.

 

La transferència i el desenvolupament de tecnologia estan liderats per nostra unitat UDT.

L'IIIA es compromet a fer costat a les empreses en la seva transformació cap a l'economia digital, impulsada pels últims avanços en intel·ligència artificial.

Serveis de consultoria

 • Consultoria en IA amb l'objectiu de millorar els productes i serveis de les empreses o automatitzar els seus processos interns.
 • Els nostres serveis de consultoria estan especialitzats en recerca i innovació amb IA i poden incloure desenvolupament de programari.

Investigació col·laborativa

 

 • Unir-se a la recerca col·laborativa bilateral o multipartidària per a aplicacions noves de tecnologies d'intel·ligència artificial existents, o el desenvolupament de nous models i algorismes que es poden aplicar a casos comercials.

Educació i pràctica

 

 • Col·laborar amb una empresa per a millorar la seva capacitat interna de recerca i innovació a través de la formació de nous doctors.

 • Proporcionar formació executiva en format de cursos curts personalitzats sobre intel·ligència artificial aplicada a un negoci o sector determinat.

Start-ups

 

 • Fer costat als estudiants de doctorat per a crear spin-offs.

 • Fer costat a innovadors i emprenedors externs l'objectiu dels quals sigui generar nous negocis de base tecnològica.

La col·laboració amb les empreses s'articula a través de diferents models.

Projectes de Consultoria

 

 • Tenir un equip de l'IIIA treballant en un problema o pregunta de recerca que enfronta una empresa. L'empresa subcontracta la part de recerca del seu projecte, o l'equip o investigador de l'IIIA se suma a l'equip de l'empresa en el desenvolupament dels seus productes i serveis. Els projectes s'adapten a les necessitats de les empreses i es regulen mitjançant un contracte. Els tipus de projectes són estudis de viabilitat i factibilitat, consultoria tecnològica i poden incloure desenvolupament de programari.

Projectes col·laboratius

 

 • Col·laborar tenint dos grups de recerca, un de l'empresa i un altre de IIIA, per a unir forces en un desafiament de recerca predefinit. El projecte de recerca és liderat per l'empresa i està impulsat per les necessitats de l'empresa. Els projectes poden ser contractats directament per l'empresa o secundats per una subvenció pública o privada.

 • Col·laborar a través d'un consorci d'organitzacions de recerca i empreses que uneixen les seves forces per a resoldre un gran desafiament de recerca. En general, la recerca és finançada per subvencions nacionals o europees, i els projectes poden ser dirigits per una organització de recerca o per una empresa.

Doctorat Industrial

 

 • Col·laborar en la definició d'una tesi doctoral, codirigir-la i acollir als doctorands d'una empresa. Els doctorats industrials poden ser contractats directament per l'empresa o secundats per una subvenció pública o privada.

Formació Executiva

 • Impartició de cursos i tallers a mesura sobre tecnologies de IA, adaptats a les necessitats d'una empresa o sector.

Comercialització de Tecnologia

 • Llicències sota demanda de tecnologies.

 • Suport a start-ups basades en tecnologies de l'IIIA. L'equip de transferència de tecnologia de l'IIIA treballa amb empresaris interns i externs en el procés de transferència de tecnologies a noves emprenedories.

 • Col·laborar amb incubadores per a oferir noves tecnologies, o assessorar les seves empreses incubades.

L'àmplia experiència dels investigadors de l'IIIA en intel·ligència artificial es pot aplicar per a desenvolupar una solució personalitzada per a resoldre un desafiament empresarial determinat.

Sistemes Multiagent

Optimizació Combinatoria

 

Les aplicacions d'optimització són omnipresents en la societat moderna i sorgeixen en les xarxes, la fabricació, el transport, la distribució, els sistemes de reserves i els sistemes de resposta davant emergències, per nomenar alguns. A més, l'optimització és una tècnica central i transversal per a la intel·ligència artificial, ja que molts problemes de IA requereixen resoldre algun tipus de problema d'optimització. Resoldre un problema d'optimització es redueix a trobar els millors valors disponibles d'alguna funció objectiu donat un domini definit.

L'IIIA s'especialitza en el camp de l'optimització combinatòria, un subcamp particular d'optimització que s'ocupa de calcular la millor solució en un espai generalment molt gran d'alternatives.

Principals aplicacions: 

Simulació | Sistemes de suport a la decisió | Mobilitat | Gestió de la cadena de subministrament | Ciutats Intel·ligents | Contractació electrònica | Robòtica

Aprenentatge Automàtic

Sistemes de recomanació

 

Els recomanadors són sistemes basats en dades que detecten automàticament les preferències dels usuaris mentre interactuen amb un sistema informàtic o una aplicació. Una aplicació típica d'un sistema de recomanació és presentar nous articles o productes (roba, notícies, cançons, pel·lícules, llibres) a un usuari mentre busca informació en línia.

Tenim una àmplia experiència en els algorismes de recomanació estàndard, com el filtratge col·laboratiu o els algorismes de filtratge basats en contingut. No obstant això, avui dia, els sistemes de recomanació solen combinar diversos enfocaments per a crear sistemes híbrids anomenats sistemes de recomanació múltiple.

Consulta el nostre enfocament sobre els sistemes de recomanació híbrids

Principals Aplicacions: 

Recomanacions de contingut | Compromís de l'usuari | Comercio electrònic | Serveis de transmissió | Plataformes de xarxes socials

Sistemes Multiagent

Sistemes de negociació

En un entorn computacional, com a Internet, les xarxes intel·ligents o les ciutats intel·ligents, els agents de programari individual han d'interactuar de manera autònoma entre si per a satisfer els seus objectius. Els sistemes de negociació permeten que grups d'agents arribin a acords mutus respecte a les seves creences, propòsits o plans.

La negociació és una de les línies de recerca més prolífiques de l'IIIA, comptant amb una àmplia experiència en tècniques de negociació automàtica com a subhastes, protocols a l'estil de contracte net i argumentació.

Principals aplicacions:

Automatització | Ciutats Intel·ligents | IoT | Contractes intel·ligents | Robòtica

Aprenentatge Automàtic

Raonament basat en casos

 

El raonament basat en casos (CBR) és una tècnica d'aprenentatge automàtic que utilitza el coneixement específic de situacions problemàtiques concretes (casos) prèviament experimentades per a resoldre un problema similar. El nou problema es resol trobant casos anteriors similars i reutilitzant-los. CBR és un enfocament d'aprenentatge incremental, ja que es reté una nova experiència cada vegada que es resol un problema, fent-la disponible per a futures preguntes.

L'IIIA ha desenvolupat en gran manera aquest paradigma basat en el coneixement perquè pot oferir solucions d'aprenentatge automàtic explicables.

Consulta el nostre enfocament sobre els sistemes CBR

Principals aplicacions: 

Sistemes de suport a la presa de decisions | Automatització | Salut | Robòtica

Sistemes Multiagent

Combinació de Conceptes Computacionals

La teoria de la combinació de conceptes ha inspirat enfocaments nous en creativitat computacional i intel·ligència artificial. En l'IIIA, hem desenvolupat un model uniforme de combinació conceptual computacional basat en la noció d''amalgama' del raonament basat en casos (CBR), que calcula la combinació de dos casos en el procés de resolució de problemes CBR en un nou cas 'combinat' a través d'un procés de generalització i unificació.

El nostre model aborda el procés d'invenció de conceptes en matemàtiques i música. L'objectiu és dotar a la creativitat humana de diferents enfocaments computacionals.

Consulta el nostre enfocament sobre la combinació de conceptes computacionals

Principals aplicacions: 

Invenció de conceptes | Creativitat

Sistemes Multiagent

Confiança i reputació

Les tècniques de confiança i reputació aborden el problema de trobar automàticament, en un sistema distribuït obert, l'entitat més adequada per a col·laborar, generalment entenent aquesta entitat com una persona, un agent computacional o un servei web. Els nostres enfocaments basats en dades proporcionen mecanismes per a avaluar la confiança basats en l'aprenentatge d'experiències passades. Els mecanismes poden aplicar-se a qualsevol aplicació del món real en la qual es registrin compromisos anteriors i es realitzin observacions sobre el resultat d'aquests compromisos.

Els investigadors de l'IIIA tenen una àmplia experiència en el desenvolupament d'algorismes de confiança i reputació, proporcionant mitjans per al seu càlcul en escenaris com a organitzacions en xarxa, xarxes socials o comunitats en línia.

Principals aplicacions: 

Automatització | Suport a la presa de decisions   | Anàlisis de persones | Recomanacions

Els nostres investigadors i estudiants de doctorat produeixen nous algorismes de IA i aplicacions de programari que resolen problemes computacionals avançats. Les col·laboracions i associacions entre el CSIC i les empreses són benvingudes per a portar aquestes tecnologies a productes o serveis comercials.

Eduteams

Educació inteligent

 

El cultiu del treball en equip, la creació de comunitats i les habilitats de lideratge són objectius valuosos a l'aula que s'estan introduint a les escoles cada dia més. El nostre fi és contribuir amb tecnologies de programari que brindin als docents eines per a crear equips diversos que s'exerceixin bé en diferents nivells.

Eduteams és una aplicació web que admet la composició d'equips d'estudiants a l'aula. Eduteams utilitza algorismes d'intel·ligència artificial per a agrupar els estudiants i crear un equip ben equilibrat i competent per a una tasca en particular.

Es busquen emprenedors que explotin aquest programari per al desenvolupament de solucions basades en la formació d'equips.

Pàgina d'Eduteam

[Aplicació gratuïta]

uHelp

Xarces socials

uHelp és una aplicació mòbil que permet a les persones trobar ajuda dins de la seva comunitat, per exemple, trobar a algú que reculli al meu fill de l'escola, algú que em presti una escala per als meus treballs aquest cap de setmana... Trobar ajuda es basa en un algorisme intel·ligent que es basa en el nivell de confiança i amistat. L'aplicació crea una comunitat d'ajuda mútua, construint una gran xarxa social que atén les necessitats diàries de les persones.

L'aplicació és completament gratuïta, i tant les sol·licituds d'ajuda com l'ajuda en si són gratuïtes i es basen en voluntaris altruistes.

Es busquen emprenedors per a explotar aquesta aplicació o els seus algorismes principals per a les seves innovacions.

Pàgina web de uHelp's 

Aplicació disponible en Google PlayApple Store

[Aplicación gratuita]

Come4RIDE

Movilitat sostenible

Come4RIDE és una tecnologia basada en intel·ligència artificial de l'IIIA per a la implementació d'una plataforma sostenible de viatges compartits a gran escala a escala de tota la ciutat. La tecnologia permet l'organització de viatges de curta distància amb els mateixos vehicles privats dels usuaris, sense la participació de conductors professionals. També proporciona coincidències i rutes tenint en compte la QoS i els beneficis ambientals.

Una plataforma de viatges compartits implementada amb aquesta tecnologia pot ser una solució complementària als sistemes de transport públic actuals que podria generar beneficis socials, econòmics i ambientals per a les ciutats que la implementin.

Es busquen socis industrials per a explotar aquest programari per al desenvolupament d'una plataforma de mobilitat compartida sostenible.

Pàgina de demostració de Come4RIDE's

[Llicència de software]

BANDANA

Ciència en obert

BANDANA és un marc Java dissenyat per al desenvolupament d'agents de negociació automatitzats que juguen el joc de la Diplomàcia. El marc també es pot utilitzar per a comparar algorismes de negociació (agents).

BANDANA proporciona un servidor de negociació i empra un llenguatge de negociació simplificat. Ve amb un tutorial que explica com pot implementar els seus propis agents negociadors que juguen a Diplomàcia, i com pot permetre'ls jugar un joc de Diplomàcia, o fins i tot un torneig complet de Diplomàcia.

Si desitja referir-se a BANDANA en una publicació científica, utilitzi la següent cita: BibTeX  

Pàgina de Bandana

[Codi obert]

Edu2Com

Equips inteligents

El cultiu del treball en equip, la creació de comunitats i les habilitats de lideratge són objectius valuosos a l'aula que s'estan introduint a les escoles cada dia més. El nostre objectiu és contribuir amb tecnologies de programari que brindin als docents eines per a crear equips diversos que s'exerceixin bé en diferents nivells.

Eduteams és una aplicació web que admet la composició d'equips d'estudiants a l'aula. Eduteams utilitza algorismes d'intel·ligència artificial per a agrupar els estudiants i originar un equip ben equilibrat i competent per a una tasca en particular.

Es busquen emprenedors que explotin aquest programari per al desenvolupament de solucions basades en la formació d'equips.

Pàgina de Eduteam

[Aplicació gratuïta]

Els spin-offs i start-ups desenvolupades pels doctors del IIIA,  que es presenten a continuació, mostren la nostra reeixida col·laboració amb la indústria.

Per a obtenir més informació sobre els nostres projectes de R+D amb la indústria, visiti la pàgina de l'UDT (Unitat de Desenvolupament i Transferència Tecnològica del IIIA).

Pepermint

Projecte d'innovació de 2015

 

Pepermint (un spin-off de Enzyme Advizing Group) ajuda a les organitzacions a executar les seves estratègies en el dia a dia i compartir accions amb tots els seus equips. Fa ús de la seva plataforma per a augmentar els KPI en fer ús de tècniques d'intel·ligència artificial que detecten les millors pràctiques i els membres de major rendiment.

CogniCor

Spin-off del CSIC de 2012

 

CogniCor és la plataforma líder d'assistent digital basada en IA que permet als assessors patrimonials i agents d'assegurances reduir les crides i millorar el servei.

Strands

Spin-off del CSIC de 2004

 

Experts en big data, intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic des de 2004,, Strands crea un programari d'administració de diners digitals altament personalitzables per a institucions financeres de primer nivell a tot el món i permet a les persones ser més intel·ligents amb els seus diners. Strands ha realitzat més de 700 implementacions fins avui.

iSOCO

Spin-off del CSIC de 1999

 

Experts en BiSOCO van brindar solucions basades en IA enfocades a automatitzar els processos de compra de les empreses, i transformar la funció de compres en una estratègica i transversal.
iSOCO va ser adquirida en 2019 per Clever Global.