Home CSIC Català English Español


Josep Lluís Arcos
Research Scientist

T: (+34) 93 580 9570
E:   

Recerca
Projectes
Estudiants
Publicacions
Google Scholar
Docència
Divulgació
Premis
CV

Recerca

Aprenentatge Automàtic i Salut

Recerca en algorismes d'aprenentatge automàtic i d'anàlisi de series temporals capaços de processar grans quantitats de dades de forma eficient, adaptativa i robusta. Actualment focalitzats en la seva aplicació en la investigació en la bilogia dels ovocits (veure el projecte Eurova i 2019-DI-24), en l'avaluació dels efectes per la salut de la qualitat de l'aire en interiors (veure el projecte K-HiA), en l'estimulació cognitiva i la rehabilitació (veure els projectes Play&Sing, Innobrain i Cognitio), i en Cronicitat o infants amb transtorns de l'espectre autista, TEA (veure els projectes BioMoCISVA i AMATE).

Aprenentatge Automàtic i Música

Ús de les tècniques d'Aprenentatge Automàtic per raonar i aprendre sobre els processos musicals com ara l'expressivitat musical. Actualment interessat en l'estudi de l'expressivitat musical en Guitarra (veure guitarLab) i en eines online d'educació musical (veure PRAISE). També hem estudiat l'expressivitat en el context d'interpretacions de saxo tenor (veure sistemes Saxex i TempoExpress) en col.laboració amb el Grup de Tecnologia Musical (UPF).

Projectes en Curs

Visor EEG: dispositiVo regIStro hOlter seRas EEG
K-HiA: Knowledge for improving indoor Air quality and Health
Eurova: European Oocyte Biology Research Innovation Training Network
2019-DI-24: Aprenentatge automàtic per donar suport a tractaments efectius per la infertilitat humana
Play&Sing: Aprenentatge musical i cant en la recuperació cerebral
Crowd4SDG: Ciència ciutadana per monitoritzar impactes climàtics i aconseguir la resilència climàtica
TECSAM: Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut Mental
CI-SUSTAIN: Intel·ligència Computacional Avançaada pel Obtenir Objectius de Desenvolupament Sostenible

Projectes Finalitzats

NanoMOOCs: Nou format audiovisual amb funcionalitats tecnològiques avançades per a l'aprenentatge
BioMoCISVA: Seguiment biomètric de malalts crònics i suport mitjançant un agent virtual
Innobrain: Noves tecnologies per a la Innovació en Rehabilitació i Estimulació Cognitiva
Draga: Reconstrucció Digital del Passat Prehistòric
CityBeats: Meaningful civic engagement to build human cities
AMATE: Anàlisi Terapèutic de Comportaments amb Tècniques de Data-mining Aplicat a l'Autisme
NASAID: Nous Àmbits de Sistemes d'Aprentatge Automàtic per a la Informàtica basada en Dades
Cognitio: Raonament Basat en Casos per l'Optimització de la Rehabilitació Cognitiva en DCA
PRAISE: Practice and peRformance Analysis Inspiring Social Education
AT: Tecnologies de l'Acord
WorthPlay: Videojocs per a l'envelliment positiu
Next-CBR: Evolució del CBR per aplicacions amb múltiples fonts d'experiència i riques en coneixement
EVE: Engineering Self-* Virtually-Embeded Systems
BUSCAMEDIA: Generació Automàtica de narrativa Audiovisual
ANERIS: Anàlisi i desenvolupament d'una sonda oceanogràfica intel·ligent
ONCNOSIS: Investigació i desenvolupament de productes i tecnologies de diagnòstic-pronòstic i aplicacions terapèutiques en la malaltia neoplàsica
IEA: Institucions electròniques autònomes
MID-CBR: Un Marc Integrador per al Desenvolupament de sistemes de Raonament Basat en Casos
eRep: Social Knowledge for e-Governance
QUALNAVEX: Qualitative Navigation of Autonomous Robots with Learning by Experience capabilities
CBR-ProMusic: Raonament Basat en Casos per Processament Musical Basat en Contingut
TMS: The Touring Management System
ARGOS-QUALNAV: Autonomous Robot navigation guided by visual targets
TABASCO: Content-based Audio Transformation
e-Institutor: Automatic trade by Intelligent Autonomous agents in electronic Institutions
IBROW: An Intelligent Brokering Service for Knowledge-Component Reuse on the World Wide Web
MLnet II: Network of Excellence in Machine Learning II
Smash: Sistemas Multi-agente y su aplicación en servicios hospitalarios
COMRIS: Co-Habited Mixed-Reality Information Spaces
MLnet: Network of Excellence in Machine Learning
ANALOG: Foundations of Analogical Inference and their Applications to Symbolic Reasoning and Learning
AMP: A Learning System Based on a Massive Memory Architecture
SPES: Specification of Parallel Expert Systems

Estudiants de Doctorat Actuals

Athanasiou, Georgios (Eurova Training Network) Topic: Aprenentatge Automàtic i Salut
Correa, Núria (Doctorat Industrial) Topic: Aprenentatge Automàtic i Salut
David, Gomez (Co-direcció amb ICO) Topic: Aprenentatge Automàtic i Salut
Velasco, Borja (Doctorat Industrial, AQUAS) Topic: Aprenentatge Automàtic i Salut

Antics Estudiants de Doctorat

Tan Hakan Ozaslan (Ph.D. in 2013) Actualment Big Data Scientist at Google
José Luis Fernández (Ph.D. in 2011) Actualment a University of Geneva
Maarten Grachten (Ph.D. in 2006) Actualment a Austrian Research Institute for Artificial Intelligence
Mulayim, Oguz (Ph.D. in 2020) Actualment Investigador Postdoc en el projecte Crowd4SDG
Sánchez-Pinsach, David (Ph.D. in 2020) Actualment a Institut Guttmann, Hospital de neurorehabilitació

Antics Investigadors Post-Doctorals

Ismel BritoActualment a Lemonade Software Development
Enric GuausActualment a ESMUC
Aaron MonteroActualment Data Scientist a Chemotargets
Arturo RibesActualmente CEO de WeAR Technologies
Joan SerràActualment a Dolby Labs.

Docència

Professor de la Universitat de Girona (Tècniques Avançades d'Intel·ligència Artificial). Promotor del màster Smart Healthcare Master.
Imparteixo regularment cursos de màster de Raonament Basat en Casos i aplicacions de la Intel·ligència Artificial i l'Aprenentatge Automàtic a la Medicina/Salut en diferents Universitats.
Ocasionalment, faig xerrades de divulgació d'IA per salut, IA i música, aprenentatge automàtic o sistemes Auto-Adaptatius

Premis

2013 "Best Paper Award" in the Int. Conf. on Advanced Cognitive Technologies and Applications (COGNITIVE-13)
2012 "Best in Class Award" in the 2012 Music Information Retrieval Evaluation eXchange contest (MIREX-12 Structure Segmentation task).
2006 "Best Paper Award" in the European Conference on Case-Based-Reasoning (ECCBR-06)
2005 "Best In Class Award" in the First Annual Music Information Retrieval Evaluation eXchange Contest (MIREX-05 Symbolic Melodic Similarity Contest).
2003 "Best Paper Award" in the International Conference on Case-Based-Reasoning (ICCBR-03)
1997 "Swets & Zeitlinger Distinguished Award" in the International Computer Music Conference (ICMC-97)

CV

Investigador Visitant a McGill University, col·laborant amb el Dr. Robert J. Zatorre, Montreal Neurological Institute (2012).

Investigador Visitant a CIRMMT, col·laborant amb el Dr. Marcelo M. Wanderley, Centre for Interdisciplinary Research in Music Media and Technology (2012).

Investigador Científic a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC) desde l'any 2009.

Investigador Visitant a Indiana University, col·laborant amb el Dr. David B.Leake, School of Informatics and Computing (2005).

Científic Titular a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC) de l'any 2000 al 2009.

Cap de la Unitat de Desenvolupament Tecnològic (UDT-IA) del 2002 al 2007.

Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) el 1997. La Tesi doctoral presentava el disseny i implementació del llenguatge de representació Noos (Supervisor Enric Plaza). El llenguatge Noos és un llenguatge de representació centrat en objectes i amb capacitats reflexives per al desenvolupament de sistemes de coneixement que integrin resolució de problemes i aprenentatge. Els mètodes d'aprenentatge s'introdueixen com a mètodes de raonament amb capacitats introspectives i capaços de millorar/modificar el coneixement del sistema.

Màster en Creació Musical i Tecnologia del So per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) el 1996. La tesi de màster presentava el disseny i implementació del sistema Saxex.

Llicenciat en Grau per la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l'any 1992. La tesi de llicenciatura presentava el diseny i implementació d'un compilador pel llenguatge MILORD II. Aquest llenguatge permetia la construcció incremental de bases de coneixement mitjançant les seves capacitats modulars, de refinament i descripció de mòduls genèrics.

Llicenciat en Informàtica per la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l'any 1991.

Nascut l'any 1968 a Callús (El Bages, Catalunya).