NanoMOOCs
NanoMOOCs

NanoMOOCs
NanoMOOCs
 : 
Nou format audiovisual amb funcionalitats tecnològiques avançades per a l'aprenentatge
Nou format audiovisual amb funcionalitats tecnològiques avançades per a l'aprenentatge

A Project coordinated by IIIA.

Web page:

Principal investigator: 

Collaborating organisations:

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat de Barcelona

Lavínia Next

EDEBÉ

Grupo ORMO

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat de Barcelona

Lavínia Next

EDEBÉ

Grupo ORMO

Funding entity:

ACCIÓ - Generalitat de Catalunya
ACCIÓ - Generalitat de Catalunya

Funding call:

RIS3CAT
RIS3CAT

Funding call URL:

Project #:

COMRDI18-1-0010
COMRDI18-1-0010

Total funding amount:

712.705,25€
712.705,25€

IIIA funding amount:

109.057,37€
109.057,37€

Duration:

01/Nov/2019
01/Nov/2019
30/Jul/2022
30/Jul/2022

Extension date:

L’objectiu del projecte és definir i desenvolupar un nou format audiovisual i formatiu que hem decidit batejar com a nanoMOOC, provar aquest nou format amb usuaris reals en quatre àmbits o escenaris d’aplicació diversos a través d’una plataforma pròpia, i facilitar la seva transferència i comercialització des del sector audiovisual cap altres sectors (turisme, salut/nutrició, educació i gestió del petit comerç).

El nanoMOOC integra un conjunt de recursos d’aprenentatge multimèdia orientats a l’assoliment d’una sola competència o habilitat. A més de tenir una durada temporal molt breu (típicament no més d’una setmana), es caracteritza també per integrar un conjunt de tecnologies avançades (learning analytics, blockchain, gestió d’emocions amb processament de vídeo, avaluació automàtica, personalització de continguts i gamificació) que fa més eficient i amable tot el procés formatiu.

 

L’objectiu del projecte és definir i desenvolupar un nou format audiovisual i formatiu que hem decidit batejar com a nanoMOOC, provar aquest nou format amb usuaris reals en quatre àmbits o escenaris d’aplicació diversos a través d’una plataforma pròpia, i facilitar la seva transferència i comercialització des del sector audiovisual cap altres sectors (turisme, salut/nutrició, educació i gestió del petit comerç).

El nanoMOOC integra un conjunt de recursos d’aprenentatge multimèdia orientats a l’assoliment d’una sola competència o habilitat. A més de tenir una durada temporal molt breu (típicament no més d’una setmana), es caracteritza també per integrar un conjunt de tecnologies avançades (learning analytics, blockchain, gestió d’emocions amb processament de vídeo, avaluació automàtica, personalització de continguts i gamificació) que fa més eficient i amable tot el procés formatiu.

 

2022
Manel Rodríguez Soto,  Marc Serramia,  Maite López-Sánchez,  & Juan A. Rodríguez-Aguilar (2022). Instilling moral value alignment by means of multi-objective reinforcement learning. Ethics and Information Technology, 24. https://doi.org/10.1007/s10676-022-09635-0. [BibTeX]  [PDF]
2021
Arthur Müller,  & Maite López-Sánchez (2021). Countering Negative Effects of Hate Speech in a Multi-Agent Society. Artificial Intelligence Research and Development (pp 103--112). IOS Press. [BibTeX]  [PDF]
Maite Lopez-Sanchez,  Marc Serramia,  & Juan A Rodríguez-Aguilar (2021). Improving on-line debates by aggregating citizen support. Artificial Intelligence Research and Development. IOS Press. [BibTeX]  [PDF]
Maite López-Sánchez,  & Arthur Müller (2021). On Simulating the Propagation and Countermeasures of Hate Speech in Social Networks. Applied Sciences, 11. https://doi.org/10.3390/app112412003. [BibTeX]  [PDF]
Marc Serramia,  Maite López-Sánchez,  Stefano Moretti,  & Juan A. Rodríguez-Aguilar (2021). On the dominant set selection problem and its application to value alignment. Autonomous Agents and Multi-agent Systems, 35. [BibTeX]  [PDF]
Josep Lluís Arcos
Scientific Researcher
Alejandra López de Aberasturi Gómez
PhD Student
Juan A. Rodríguez-Aguilar
Research Professor
Phone Ext. 431861

Jordi Sabater-Mir
Tenured Scientist
Phone Ext. 431856

Carles Sierra
Research Professor
Phone Ext. 431801

Amanda Vidal
Contract Researcher