NanoMOOCsNanoMOOCs

NanoMOOCsNanoMOOCs

 : 

Nou format audiovisual amb funcionalitats tecnològiques avançades per a l'aprenentatgeNou format audiovisual amb funcionalitats tecnològiques avançades per a l'aprenentatge

A Project coordinated by IIIA.

Principal investigator:

Jordi Sabater-MirJordi Sabater-Mir

Team members:

Collaborating organisations:

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat de Barcelona

Lavínia Next

EDEBÉ

Grupo ORMO

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat de Barcelona

Lavínia Next

EDEBÉ

Grupo ORMO

Funding entity:

ACCIÓ - Generalitat de CatalunyaACCIÓ - Generalitat de Catalunya

Funding call:

RIS3CATRIS3CAT

Project #:

COMRDI18-1-0010COMRDI18-1-0010

Funding amount:

712.705,25€712.705,25€

Duration:

2019-11-012019-11-01

 -

2022-07-302022-07-30

L’objectiu del projecte és definir i desenvolupar un nou format audiovisual i formatiu que hem decidit batejar com a nanoMOOC, provar aquest nou format amb usuaris reals en quatre àmbits o escenaris d’aplicació diversos a través d’una plataforma pròpia, i facilitar la seva transferència i comercialització des del sector audiovisual cap altres sectors (turisme, salut/nutrició, educació i gestió del petit comerç).

El nanoMOOC integra un conjunt de recursos d’aprenentatge multimèdia orientats a l’assoliment d’una sola competència o habilitat. A més de tenir una durada temporal molt breu (típicament no més d’una setmana), es caracteritza també per integrar un conjunt de tecnologies avançades (learning analytics, blockchain, gestió d’emocions amb processament de vídeo, avaluació automàtica, personalització de continguts i gamificació) que fa més eficient i amable tot el procés formatiu.

 

L’objectiu del projecte és definir i desenvolupar un nou format audiovisual i formatiu que hem decidit batejar com a nanoMOOC, provar aquest nou format amb usuaris reals en quatre àmbits o escenaris d’aplicació diversos a través d’una plataforma pròpia, i facilitar la seva transferència i comercialització des del sector audiovisual cap altres sectors (turisme, salut/nutrició, educació i gestió del petit comerç).

El nanoMOOC integra un conjunt de recursos d’aprenentatge multimèdia orientats a l’assoliment d’una sola competència o habilitat. A més de tenir una durada temporal molt breu (típicament no més d’una setmana), es caracteritza també per integrar un conjunt de tecnologies avançades (learning analytics, blockchain, gestió d’emocions amb processament de vídeo, avaluació automàtica, personalització de continguts i gamificació) que fa més eficient i amable tot el procés formatiu.

 

No publications yet