News Details

Beques “Premis Barcelona 2020"
Beques “Premis Barcelona 2020"

17/DEC/2020
17/DEC/2020

 

Més suport a la cultura, l’educació i les ciències

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), convoca aquest any, amb caràcter d'excepcionalitat, les beques “Premis Barcelona 2020”, destinades a fer possible projectes de creació cultural, de recerca i d'innovació en els àmbits de la cultura, la ciència i l'educació. L'ICUB ha decidit transformar els Premis Ciutat de Barcelona en la seva edició de 2020, per tal de reactivar un sector castigat fortament per la crisi sanitària i en lluita constant contra la precarietat.

L’objectiu d’aquestes beques és ajudar a pal·liar els efectes de la crisi sanitària experimentada durant el 2020 i promoure iniciatives que contribueixin a mantenir el dinamisme i lideratge cultural, científic i educatiu de Barcelona a través de la innovació en cadascun d'aquests àmbits. 

En total s’atorgaran 225 beques per un import global d'1,6 milions d'euros, repartides en 3 àmbits, 4 línies i 15 modalitats:

Àmbit cultura

   1. LÍNIA DE SUPORT A LA CREACIÓ ARTÍSTICA - 6.000 € per beca 

   2. LÍNIA DE PROJECTES D'INNOVACIÓ I RECERCA EN ESPAIS PATRIMONIALS I EN ACCIÓ CULTURAL COMUNITÀRIA - 10.000 € per beca 

Àmbit educació

   3. LÍNIA DE CULTURA I EDUCACIÓ - 10.000 € per beca

Àmbit ciències

   4. LÍNIA DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA I ART I CIÈNCIA - 10.000 € per beca

Amb la voluntat d'arribar al major nombre de persones, cada sol·licitant només podrà presentar una única sol·licitud, per a un únic projecte i per a una sola modalitat.

El termini per presentar sol·licituds es concretarà amb la publicació de la corresponent convocatòria al BOPB, però està previst que s'obri a finals de desembre de 2020 i que s'allargui fins a mitjans de febrer de 2021.

Les bases generals i específiques que regulen el procediment per a la convocatòria dels “Premis Barcelona 2020” estan publicades al BOPB amb data 30 de novembre de 2020. 

Per a més informació us podeu adreçar a l'Oficina Ciutadana de la Cultura.

Més suport a la cultura, l’educació i les ciències

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), convoca aquest any, amb caràcter d'excepcionalitat, les beques “Premis Barcelona 2020”, destinades a fer possible projectes de creació cultural, de recerca i d'innovació en els àmbits de la cultura, la ciència i l'educació. L'ICUB ha decidit transformar els Premis Ciutat de Barcelona en la seva edició de 2020, per tal de reactivar un sector castigat fortament per la crisi sanitària i en lluita constant contra la precarietat.

L’objectiu d’aquestes beques és ajudar a pal·liar els efectes de la crisi sanitària experimentada durant el 2020 i promoure iniciatives que contribueixin a mantenir el dinamisme i lideratge cultural, científic i educatiu de Barcelona a través de la innovació en cadascun d'aquests àmbits. 

En total s’atorgaran 225 beques per un import global d'1,6 milions d'euros, repartides en 3 àmbits, 4 línies i 15 modalitats:

Àmbit cultura

   1. LÍNIA DE SUPORT A LA CREACIÓ ARTÍSTICA - 6.000 € per beca 

   2. LÍNIA DE PROJECTES D'INNOVACIÓ I RECERCA EN ESPAIS PATRIMONIALS I EN ACCIÓ CULTURAL COMUNITÀRIA - 10.000 € per beca 

Àmbit educació

   3. LÍNIA DE CULTURA I EDUCACIÓ - 10.000 € per beca

Àmbit ciències

   4. LÍNIA DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA I ART I CIÈNCIA - 10.000 € per beca

Amb la voluntat d'arribar al major nombre de persones, cada sol·licitant només podrà presentar una única sol·licitud, per a un únic projecte i per a una sola modalitat.

El termini per presentar sol·licituds es concretarà amb la publicació de la corresponent convocatòria al BOPB, però està previst que s'obri a finals de desembre de 2020 i que s'allargui fins a mitjans de febrer de 2021.

Les bases generals i específiques que regulen el procediment per a la convocatòria dels “Premis Barcelona 2020” estan publicades al BOPB amb data 30 de novembre de 2020. 

Per a més informació us podeu adreçar a l'Oficina Ciutadana de la Cultura.

Requirements:

Salary: 


Duration: 


Workday: 


Workplace: 


Start date: