News Details

Convocatòria de Tècnic de Projecte - Comunitat RIS3CAT MEDIA, IIIA - CSIC
Convocatòria de Tècnic de Projecte - Comunitat RIS3CAT MEDIA, IIIA - CSIC

14/MAY/2020
14/MAY/2020

 

La Comunitat RIS3CAT Media, en el marc del projecte nanoMOOCs, busca la incorporació d’un Tècnic de Projecte per executar tasques tècniques i de recerca en el projecte. El projecte nanoMOOCs té com a objectiu incorporar en una mateixa plataforma d’aprenentatge en línia, basada en programari obert, eines de gamificació i personalització del contingut per incentivar als alumnes a seguir un itinerari formatiu, així com l’avaluació automatitzada de competències.

A continuació es descriuen les característiques d’aquesta plaça. Els interessats s’hauran d’adreçar a jsabater@iiia.csic.es

Funcions a desenvolupar
● Integrar-se en un equip del projecte tecnològic format per empreses, universitats i centres tecnològics del sector Mèdia i orientat a l’àmbit de l’educació digital.
● Definició i desenvolupament d’eines d'avaluació automàtica de competències utilitzant tècniques d’intel·ligència artificial.
● Definició i desenvolupament de tecnologia de personalització adaptada als NanoMOOCs basada en intel·ligència artificial.

Requisits de participació
● Titulació universitària a nivell de master en les àrees de física, matemàtiques o informàtica.
● Coneixements de llengua anglesa a nivell B2 mínim.
● Competències: Lideratge , treball en equip, eficàcia i rigor, capacitat de treballar en un entorn de recerca.
● Es valorarà: Participació prèvia en projectes de recerca, coneixements en tècniques i ús de llibreries d’Intel·ligència Artificial, coneixements en tècniques i software d’anàlisi de dades, coneixement de Python.

Dades de la plaça
● Incorporació: Immediata (01/07/2020)
● Categoria: GRUPO 1 (50% de dedicació)
● Adscripció: Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IIIA-CSIC)
● Durada prevista: 6 mesos - 50% de dedicació (prorrogable)
● Retribució bruta anual (amb dedicació al 50%): 19.234€

Aquesta contractació està finançada per l’ajut “NanoMoocs” (Referencia COMRDI18-1-0010) finançada per l’ Agència per a la Competititivat de l’Empresa – ACCIÓ (Generalitat de Catalunya)

Terminis de presentació de les sol·licituds i contacte:
Les persones interessades han de presentar la següent documentació:

1) Currículum vitae complert (“CV_Cognoms, Nom.pdf”)
2) Carta de motivació i de presentació (“Carta_Cognoms, Nom.pdf”)

Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a l’adreça jsabater@iiia.csic.es amb l’assumpte “Contracte NanoMOOCs”, adjuntant els documents indicats.


El termini per a les inscripcions finalitza el proper 28.05.2020.

 

La Comunitat RIS3CAT Media, en el marc del projecte nanoMOOCs, busca la incorporació d’un Tècnic de Projecte per executar tasques tècniques i de recerca en el projecte. El projecte nanoMOOCs té com a objectiu incorporar en una mateixa plataforma d’aprenentatge en línia, basada en programari obert, eines de gamificació i personalització del contingut per incentivar als alumnes a seguir un itinerari formatiu, així com l’avaluació automatitzada de competències.

A continuació es descriuen les característiques d’aquesta plaça. Els interessats s’hauran d’adreçar a jsabater@iiia.csic.es

Funcions a desenvolupar
● Integrar-se en un equip del projecte tecnològic format per empreses, universitats i centres tecnològics del sector Mèdia i orientat a l’àmbit de l’educació digital.
● Definició i desenvolupament d’eines d'avaluació automàtica de competències utilitzant tècniques d’intel·ligència artificial.
● Definició i desenvolupament de tecnologia de personalització adaptada als NanoMOOCs basada en intel·ligència artificial.

Requisits de participació
● Titulació universitària a nivell de master en les àrees de física, matemàtiques o informàtica.
● Coneixements de llengua anglesa a nivell B2 mínim.
● Competències: Lideratge , treball en equip, eficàcia i rigor, capacitat de treballar en un entorn de recerca.
● Es valorarà: Participació prèvia en projectes de recerca, coneixements en tècniques i ús de llibreries d’Intel·ligència Artificial, coneixements en tècniques i software d’anàlisi de dades, coneixement de Python.

Dades de la plaça
● Incorporació: Immediata (01/07/2020)
● Categoria: GRUPO 1 (50% de dedicació)
● Adscripció: Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IIIA-CSIC)
● Durada prevista: 6 mesos - 50% de dedicació (prorrogable)
● Retribució bruta anual (amb dedicació al 50%): 19.234€

Aquesta contractació està finançada per l’ajut “NanoMoocs” (Referencia COMRDI18-1-0010) finançada per l’ Agència per a la Competititivat de l’Empresa – ACCIÓ (Generalitat de Catalunya)

Terminis de presentació de les sol·licituds i contacte:
Les persones interessades han de presentar la següent documentació:

1) Currículum vitae complert (“CV_Cognoms, Nom.pdf”)
2) Carta de motivació i de presentació (“Carta_Cognoms, Nom.pdf”)

Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a l’adreça jsabater@iiia.csic.es amb l’assumpte “Contracte NanoMOOCs”, adjuntant els documents indicats.


El termini per a les inscripcions finalitza el proper 28.05.2020.

 

Requirements:

● Titulació universitària a nivell de master en les àrees de física, matemàtiques o informàtica.
● Coneixements de llengua anglesa a nivell B2 mínim.
● Competències: Lideratge , treball en equip, eficàcia i rigor, capacitat de treballar en un entorn de recerca.
● Es valorarà: Participació prèvia en projectes de recerca, coneixements en tècniques i ús de llibreries d’Intel·ligència Artificial, coneixements en tècniques i software d’anàlisi de dades, coneixement de Python.

● Titulació universitària a nivell de master en les àrees de física, matemàtiques o informàtica.
● Coneixements de llengua anglesa a nivell B2 mínim.
● Competències: Lideratge , treball en equip, eficàcia i rigor, capacitat de treballar en un entorn de recerca.
● Es valorarà: Participació prèvia en projectes de recerca, coneixements en tècniques i ús de llibreries d’Intel·ligència Artificial, coneixements en tècniques i software d’anàlisi de dades, coneixement de Python.

Salary: 

19234 (50% de dedicació)
19234 (50% de dedicació)

Duration: 

6 mesos
6 mesos

Workday: 


Workplace: 

IIIA-CSIC
IIIA-CSIC

Start date: 

01/07/2020
01/07/2020


Les persones interessades han de presentar la següent documentació:

1) Currículum vitae complert (“CV_Cognoms, Nom.pdf”)
2) Carta de motivació i de presentació (“Carta_Cognoms, Nom.pdf”)

Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a l’adreça jsabater@iiia.csic.es amb l’assumpte “Contracte NanoMOOCs”, adjuntant els documents indicats.

Les persones interessades han de presentar la següent documentació:

1) Currículum vitae complert (“CV_Cognoms, Nom.pdf”)
2) Carta de motivació i de presentació (“Carta_Cognoms, Nom.pdf”)

Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a l’adreça jsabater@iiia.csic.es amb l’assumpte “Contracte NanoMOOCs”, adjuntant els documents indicats.


Jordi Sabater Mir

jsabater@iiia.cisc.es

Jordi Sabater Mir

jsabater@iiia.cisc.es