Enginyer/a de software, smartNorms4BIM

15 May 2020

L’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC cerca contractar un/a ENGINYER/A DE SOFTWARE, a jornada completa o a mitja jornada, perquè s'incorpori a la seva Unitat de Desenvolupament Tecnològic en el marc del projecte smartNorms4BIM finançat per ACCIÓ (l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya).

El projecte smartNorms4BIM, que es realitza conjuntament amb l'empresa Enginyeria i Project Management (www.eipm.es), vol innovar mitjançant les TIC en la verificació del compliment de normes i codis en el sector de l'arquitectura, l'enginyeria i la construcció (AEC), per tal de fer un salt qualitatiu en la capacitat d'interoperabilitat entre els diferents agents involucrats, i millorar així significativament la gestió de projectes en aquest sector industrial. Per això es desenvoluparà un prototip experimental d'una eina que demostri donar suport computacional a la tasca de verificació, combinant tècniques de modelatge i gestió de la informació amb tècniques de la intel·ligència artificial. Un petit avanç en l'automatització del procés pot suposar una reducció important en temps, cost i risc d'error, a més d'orientar l'adopció d'aquelles tecnologies TIC que duran a una Administració electrònica de qualitat i eficient en la seva tasca de verificació de normes.