CA | ES | EN
Contribució a l'estudi de models d'inferència en els sistemes possibilístics
Contribució a l'estudi de models d'inferència en els sistemes possibilístics
Lluís
Lluís
 
Godo
Godo
 (
)
Contribució a l'estudi de models d'inferència en els sistemes possibilístics
Contribució a l'estudi de models d'inferència en els sistemes possibilístics
 

An industrial PhD

Advisors: 

Llorenç Valverde

Llorenç Valverde

University: 

Abstract: