L'Institut d'Investigació en Intel.ligència Artificial (IIIA) és un centre dedicat a la investigació en Intel.ligència Artificial (IA) que forma part del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Els temes d'investigació són: Sistemes d'Aprenentatge, Agents Intel.ligents, Raonament Lògic i Cerques, Mercats Electrònics, Robots Autònoms, Música amb IA.

The IIIA is located on campus of the UAB Universitat Autonòma de Barcelona, in the town of Bellaterra, near Barcelona, in Catalonia. If you are coming here, try how to arrive to UAB Campus first and then follow the Route to IIIA through on the UAB campus Map.

Notícies