Llibre Blanc Llibre Blanc

Llibre Blanc Llibre Blanc

 : 

Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya

A Project coordinated by IIIA.

Principal investigator:

Pablo Noriega Pablo Noriega

Team members:

   Collaborating organisations:

   IDT (Institut de Dret i Tecnologia, UAB) IDT (Institut de Dret i Tecnologia, UAB)

   Funding entity:

   Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, UAB Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, UAB

   Funding call:

   Project #:

   Llibre Blanc Llibre Blanc

   Funding amount:

   0,00€ 0,00€

   Duration:

   2008-10-01 2008-10-01

    -

   2009-10-01 2009-10-01
   2010
   Marta PobletPablo NoriegaJosep SuquetSilvia GabarroJosep Redorta; Tecnologies per a la mediació en línia: estat de l'art, usos i propostes. 2010.  [PDF]  [BibTeX]