ITIA
ITIA

ITIA
ITIA
 : 
Internacionalització de les Tecnologies basades en IA
Internacionalització de les Tecnologies basades en IA

A Project coordinated by IIIA.

Web page:

Principal investigator: 

Collaborating organisations:

Funding entity:

Connect_EU 2011 CONG 00069 (AGAUR, Generalitat de Catalunya)
Connect_EU 2011 CONG 00069 (AGAUR, Generalitat de Catalunya)

Funding call:

Funding call URL:

Project #:

ITIA
ITIA

Funding amount:

0,00€
0,00€

Duration:

2013-02-20
2013-02-20
2014-02-19
2014-02-19

Extension date:

No publications uploaded yet
Blanca Díez Terán
Contract Engineer
Phone Ext. 256

Carles Sierra
Research Professor
Phone Ext. 231

Lissette Lemus del Cueto
Contract Engineer
Phone Ext. 259

Pere Garcia Calvés
Tenured Scientist
Phone Ext. 216