ITIA ITIA

ITIA ITIA

 : 

Internacionalització de les Tecnologies basades en IA Internacionalització de les Tecnologies basades en IA

A Project coordinated by IIIA.

Principal investigator:

Carles Sierra Carles Sierra

Team members:

Collaborating organisations:

Funding entity:

Connect_EU 2011 CONG 00069 (AGAUR, Generalitat de Catalunya) Connect_EU 2011 CONG 00069 (AGAUR, Generalitat de Catalunya)

Funding call:

Project #:

ITIA ITIA

Funding amount:

0,00€ 0,00€

Duration:

2013-02-20 2013-02-20

 -

2014-02-19 2014-02-19
No publications yet