CA | ES | EN
Connectius de lògiques no estàndard com a operadors d'agregació en classificació multivariable i reconeixement de formes
Connectius de lògiques no estàndard com a operadors d'agregació en classificació multivariable i reconeixement de formes
Núria
Núria
 
Piera
Piera
 (
)
Connectius de lògiques no estàndard com a operadors d'agregació en classificació multivariable i reconeixement de formes
Connectius de lògiques no estàndard com a operadors d'agregació en classificació multivariable i reconeixement de formes
 

An industrial PhD

Advisors: 

Josep Aguilar
Josep Aguilar

University: 

Abstract: