CA | ES | EN
Contribució a l'estudi algebraic de models per a una lògica de la vaguetat
Contribució a l'estudi algebraic de models per a una lògica de la vaguetat
Pere
Pere
 
García
García
 (
)
Contribució a l'estudi algebraic de models per a una lògica de la vaguetat
Contribució a l'estudi algebraic de models per a una lògica de la vaguetat
 

An industrial PhD

Advisors: 

Francesc Esteva
Francesc Esteva

University: 

Abstract: