Llibre Blanc
Llibre Blanc

Llibre Blanc
Llibre Blanc
 : 
Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya
Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya

A Project coordinated by IIIA.

Web page:

Principal investigator: 

Collaborating organisations:

IDT (Institut de Dret i Tecnologia, UAB)
IDT (Institut de Dret i Tecnologia, UAB)

Funding entity:

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, UAB
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, UAB

Funding call:

Funding call URL:

Project #:

Llibre Blanc
Llibre Blanc

Total funding amount:

0,00€
0,00€

IIIA funding amount:

Duration:

01/Oct/2008
01/Oct/2008
01/Oct/2009
01/Oct/2009

Extension date:

2010
Marta Poblet,  Pablo Noriega,  Josep Suquet,  Silvia Gabarro,  & Josep Redorta (2010). Tecnologies per a la mediació en línia: estat de l'art, usos i propostes. Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya (pp 873-940). Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya; Huygens Editorial. [BibTeX]  [PDF]
Pablo Noriega
Científico Ad Honorem