smartNorms4BIM
smartNorms4BIM

smartNorms4BIM
smartNorms4BIM
 : 
Verificació intel·ligent de normes arquitectòniques i de la construcció en models BIM
Verificació intel·ligent de normes arquitectòniques i de la construcció en models BIM

A Project coordinated by IIIA.

Web page:

Principal investigator: 

Collaborating organisations:

Enginyeria de l'Edificació i Project Management SLP

Enginyeria de l'Edificació i Project Management SLP

Funding entity:

ACCIÓ
ACCIÓ

Funding call:

INNOTEC 2019
INNOTEC 2019

Funding call URL:

Project #:

INNOTECRD19-1-0045
INNOTECRD19-1-0045

Total funding amount:

99.648,28€
99.648,28€

IIIA funding amount:

76.191,30€
76.191,30€

Duration:

18/Feb/2020
18/Feb/2020
17/Oct/2021
17/Oct/2021

Extension date:

2023-01-04
2023-01-04

En l'àmbit de l'arquitectura, l'enginyeria i la construcció (AEC) s’empren cada cop més estàndards per a la representació digitalitzada de les característiques físiques i funcionals d'una edificació. En canvi els textos normatius que afecten a aquest sector acostumen a estar expressats en llenguatge natural. Per tant, la verificació que el disseny d'un edifici efectivament s'ajusta a una determinada normativa continua essent un procés intrínsecament manual, subjecte a errors humans d'interpretació, i que requereix la consulta experimentada d'àmplia documentació i dades relatives a la construcció.

El projecte smartNorms4BIM vol innovar mitjançant les TIC en la verificació del compliment de normes i codis en el sector de l'AEC, per tal de fer un salt qualitatiu en la capacitat d'interoperabilitat entre els diferents agents involucrats i millorar així significativament la gestió de projectes en aquest sector industrial. Per això es desenvoluparà un prototip experimental d'una eina que demostri donar suport computacional a la tasca de verificació, combinant tècniques de modelatge i gestió de la informació amb tècniques de la intel·ligència artificial. Un petit avanç en l'automatització del procés pot suposar una reducció important en temps, cost i risc d'error, a més d'orientar l'adopció d'aquelles tecnologies TIC que duran a una Administració electrònica de qualitat i eficient en la seva tasca de verificació de normes.

En l'àmbit de l'arquitectura, l'enginyeria i la construcció (AEC) s’empren cada cop més estàndards per a la representació digitalitzada de les característiques físiques i funcionals d'una edificació. En canvi els textos normatius que afecten a aquest sector acostumen a estar expressats en llenguatge natural. Per tant, la verificació que el disseny d'un edifici efectivament s'ajusta a una determinada normativa continua essent un procés intrínsecament manual, subjecte a errors humans d'interpretació, i que requereix la consulta experimentada d'àmplia documentació i dades relatives a la construcció.

El projecte smartNorms4BIM vol innovar mitjançant les TIC en la verificació del compliment de normes i codis en el sector de l'AEC, per tal de fer un salt qualitatiu en la capacitat d'interoperabilitat entre els diferents agents involucrats i millorar així significativament la gestió de projectes en aquest sector industrial. Per això es desenvoluparà un prototip experimental d'una eina que demostri donar suport computacional a la tasca de verificació, combinant tècniques de modelatge i gestió de la informació amb tècniques de la intel·ligència artificial. Un petit avanç en l'automatització del procés pot suposar una reducció important en temps, cost i risc d'error, a més d'orientar l'adopció d'aquelles tecnologies TIC que duran a una Administració electrònica de qualitat i eficient en la seva tasca de verificació de normes.

2022
Ignacio Huitzil,  Marco Schorlemmer,  Nardine Osman,  Pere Garcia Calvés,  Josep Coll,  & Xavier Coll (2022). Towards Automated Compliance Checking of Building Regulations: smartNorms4BIM. Atia Cortés, Francisco Grimaldo, & Tommaso Flaminio (Eds.), Artificial Intelligence Research and Development. Proceedings of the 24th International Conference of the Catalan Association for Artificial Intelligence (CCIA 2022) (pp. 95--104). IOS Press. https://doi.org/10.3233/FAIA220322. [BibTeX]
Pere García Calvés
Tenured Scientist
Nardine Osman
Tenured Scientist
Phone Ext. 431826

Marco Schorlemmer
Tenured Scientist
Phone Ext. 431858