20 20 20

CCIA 1998
1r Congrés Català d'Intel.ligència Artificial (CCIA 1998)

Resum
(Aquest resum fou publicat en el Butlletí de l'ACIA 16 p. 29. ACIA és l'Associació Catalana d'Intel.ligència Artificial)

El proppassat octubre es va realitzar a Tarragona el 1r Congrés Català d'Intel.ligència Artificial organitzat per l'ACIA i el Grup de Recerca en Intel.ligència Artificial (BANZAI) del Departament d'Enginyeria Informàtica de la Universitat Rovira i Virgili. El congrés agrupà 85 participants d'arreu dels Països Catalans que presentaren 45 treballs.

Durant els tres dies que durà el congrés també es van realitzar dues conferències convidades. Una per part de Nick Jennings que sota el títol On Agent-Oriented Software Engineering parlà sobre agents i l' per part de Bernard de Baets que parlà sobre modelització de preferències. Aquesta darrera conferència es titulava: Quantitative and qualitative modelling using fuzzy sets. El dijous a la tarda es va realitzar una taula rodona on es va debatre la recerca, el finançament i l'educació en la IA. Hi participaren Pedro Meseguer (IIIA), Ramon Sangüesa (UPC), Xavier Binefa (CVC) i Josep Domingo (URV). Beatriz Lopez de la URV en fou moderadora.

A més a més dels aspectes més acadèmics, durant el congrés es va realitzar una sessió de demostració d'alguns sistemes. Se'n presentaren 4: FishMarket - un sistema de subhasta electrònica desenvolupat a l'IIIA que es basa en el mercat tradicional del peix; (2) micro-robot futbolistes creats a la Universitat de Girona; (3) Saxex - un sistema per a generar interpretacions de melodies implementat a l'IIIA i (4) JaFDIS - un formalisme desenvolupat a la Universitat de Girona per a especificar el comportament d'institucions electròniques. Aquesta sessió va provocar un fort impacte en els mitjans de comunicació locals i feu que el congrés tingués presència en diaris, ràdios i fins i tot televisió.

Per tancar el congrés, el divendres 23 a la tarda es va realitzar l'assemblea ordinària de l'associació en la qual van participar 21 dels socis de l'ACIA. En aquesta assemblea el consell rector sortint hi va presentar un informe sobre les darreres activitats realitzades, les darreres novetats de l'ECCAI i l'estat de comptes. A continuació es va passar a la presentació de candidatures per a la renovació del consell rector. Carles Sierra, únic candidat, va presentar la seva que posteriorment es votà. Dels 21 vots emesos 20 en foren favorables i un vot fou d'abstencó.

Vicenç Torra

IIIA - Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial


Last modified: 10 : 37; February 04, 2009.