Home CSIC Català English Español


Josep Lluís Arcos
Research Scientist

T: (+34) 93 580 9570
E:   

Recerca
Projectes
Estudiants
Publicacions
Google Scholar
Docència
Premis
CV

Recerca

Aprenentatge Automàtic i Salut

Recerca en algorismes d'aprenentatge automàtic i d'anàlisi de series temporals capaços de processar grans quantitats de dades de forma eficient, adaptativa i robusta. Actualment focalitzats en la seva aplicació a l'estimilació cognitiva i la rehabilitació (veure els projectes Innobrain, Play&Sing i Cognitio), Cronicitat i en infants amb transtorns de l'espectre autista, TEA (veure els projectes BioMoCISVA i AMATE).

Aprenentatge Automàtic i Música

Ús de les tècniques d'Aprenentatge Automàtic per raonar i aprendre sobre els processos musicals com ara l'expressivitat musical.
Actualment interessat en l'estudi de l'expressivitat musical en Guitarra (veure guitarLab) i en eines online d'educació musical (veure PRAISE).
També hem estudiat l'expressivitat en el context d'interpretacions de saxo tenor (veure sistemes Saxex i TempoExpress) en col.laboració amb el Grup de Tecnologia Musical (UPF).

Raonament Basat en Casos

Interessat en el disseny de sistemes que combinen l'aprenentatge basat en l'experiència i un ús intensiu de coneixements (veure més informació en CBR Homepage). Actualment treballant en el disseny de sistemes CBR amb capacitats introspectives que permetin a les aplicacions l'auto-millora dels processos de recuperació i adaptació (veure el projecte NEXT-CBR).

Sistemes Self-*

Recerca centrada en l'estudi de l'auto-organització (self-organization) i l'auto-adaptació (self-adaptation) en el contexte de sistemes computacionals autònoms (veure els projectes EVE i AT)

Projectes en curs

BioMoCISVA: Seguiment biomètric de malalts crònics i suport mitjançant un agent virtual
Play&Sing: Aprenentatge musical i cant en la recuperació cerebral
Innobrain: Noves tecnologies per a la Innovació en Rehabilitació i Estimulació Cognitiva
Draga: Reconstrucció Digital del Passat Prehistòric

Projectes Finalitzats

CityBeats: Meaningful civic engagement to build human cities
AMATE: Anàlisi Terapèutic de Comportaments amb Tècniques de Data-mining Aplicat a l'Autisme
NASAID: Nous Àmbits de Sistemes d'Aprentatge Automàtic per a la Informàtica basada en Dades
Cognitio: Raonament Basat en Casos per l'Optimització de la Rehabilitació Cognitiva en DCA
PRAISE: Practice and peRformance Analysis Inspiring Social Education
AT: Tecnologies de l'Acord
WorthPlay: Videojocs per a l'envelliment positiu
Next-CBR: Evolució del CBR per aplicacions amb múltiples fonts d'experiència i riques en coneixement
EVE: Engineering Self-* Virtually-Embeded Systems
BUSCAMEDIA: Generació Automàtica de narrativa Audiovisual
ANERIS: Anàlisi i desenvolupament d'una sonda oceanogràfica intel·ligent
ONCNOSIS: Investigació i desenvolupament de productes i tecnologies de diagnòstic-pronòstic i aplicacions terapèutiques en la malaltia neoplàsica
IEA: Institucions electròniques autònomes
MID-CBR: Un Marc Integrador per al Desenvolupament de sistemes de Raonament Basat en Casos
eRep: Social Knowledge for e-Governance
QUALNAVEX: Qualitative Navigation of Autonomous Robots with Learning by Experience capabilities
CBR-ProMusic: Raonament Basat en Casos per Processament Musical Basat en Contingut
TMS: The Touring Management System
ARGOS-QUALNAV: Autonomous Robot navigation guided by visual targets
TABASCO: Content-based Audio Transformation
e-Institutor: Automatic trade by Intelligent Autonomous agents in electronic Institutions
IBROW: An Intelligent Brokering Service for Knowledge-Component Reuse on the World Wide Web
MLnet II: Network of Excellence in Machine Learning II
Smash: Sistemas Multi-agente y su aplicación en servicios hospitalarios
COMRIS: Co-Habited Mixed-Reality Information Spaces
MLnet: Network of Excellence in Machine Learning
ANALOG: Foundations of Analogical Inference and their Applications to Symbolic Reasoning and Learning
AMP: A Learning System Based on a Massive Memory Architecture
SPES: Specification of Parallel Expert Systems

Estudiants de Doctorat Actuals

Mulayim, Oguz
Sánchez-Pinsach, David

Estudiants de Master Actuals

Hoeksma, Sara
Verdes, Daniel

Antics Estudiants de Doctorat

Tan Hakan Ozaslan (Ph.D. in 2013) Actualment Big Data Scientist at Google
José Luis Fernández (Ph.D. in 2011) Actualment a University of Geneva
Maarten Grachten (Ph.D. in 2006) Actualment a Austrian Research Institute for Artificial Intelligence.

Antics Investigadors Post-Doctorals

Enric GuausActualment a ESMUC
Arturo RibesActualmente CEO de WeAR Technologies
Joan SerràActualment a Telefonica R&D.

Docència

Promotor i professor del màster Smart Healthcare Master de la Universitat de Girona.
Imparteixo regularment cursos de màster de Raonament Basat en Casos i aplicacions de la Intel·ligència Artificial i l'Aprenentatge Automàtic a la Medicina/Salut en diferents Universitats.
Ocasionalment, faig xerrades de divulgació d'IA i música, aprenentatge automàtic o sistemes Auto-Adaptatius

Premis

2013 "Best Paper Award" in the Int. Conf. on Advanced Cognitive Technologies and Applications (COGNITIVE-13)
2012 "Best in Class Award" in the 2012 Music Information Retrieval Evaluation eXchange contest (MIREX-12 Structure Segmentation task).
2006 "Best Paper Award" in the European Conference on Case-Based-Reasoning (ECCBR-06)
2005 "Best In Class Award" in the First Annual Music Information Retrieval Evaluation eXchange Contest (MIREX-05 Symbolic Melodic Similarity Contest).
2003 "Best Paper Award" in the International Conference on Case-Based-Reasoning (ICCBR-03)
1997 "Swets & Zeitlinger Distinguished Award" in the International Computer Music Conference (ICMC-97)

CV

Investigador Visitant a McGill University, col·laborant amb el Dr. Robert J. Zatorre, Montreal Neurological Institute (2012).

Investigador Visitant a CIRMMT, col·laborant amb el Dr. Marcelo M. Wanderley, Centre for Interdisciplinary Research in Music Media and Technology (2012).

Investigador Científic a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC) desde l'any 2009.

Investigador Visitant a Indiana University, col·laborant amb el Dr. David B.Leake, School of Informatics and Computing (2005).

Científic Titular a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC) de l'any 2000 al 2009.

Cap de la Unitat de Desenvolupament Tecnològic (UDT-IA) del 2002 al 2007.

Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) el 1997. La Tesi doctoral presentava el disseny i implementació del llenguatge de representació Noos (Supervisor Enric Plaza). El llenguatge Noos és un llenguatge de representació centrat en objectes i amb capacitats reflexives per al desenvolupament de sistemes de coneixement que integrin resolució de problemes i aprenentatge. Els mètodes d'aprenentatge s'introdueixen com a mètodes de raonament amb capacitats introspectives i capaços de millorar/modificar el coneixement del sistema.

Màster en Creació Musical i Tecnologia del So per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) el 1996. La tesi de màster presentava el disseny i implementació del sistema Saxex.

Llicenciat en Grau per la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l'any 1992. La tesi de llicenciatura presentava el diseny i implementació d'un compilador pel llenguatge MILORD II. Aquest llenguatge permetia la construcció incremental de bases de coneixement mitjançant les seves capacitats modulars, de refinament i descripció de mòduls genèrics.

Llicenciat en Informàtica per la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l'any 1991.

Nascut l'any 1968 a Callús (El Bages, Catalunya).