Send to Friend

Send to Friend from UDT%message %body

UDT-IA participa actívament a INTERACC1Ó

InterACC10 curt

Enguany des d'ACC1Ó CIDEM|COPCA estan organitzant l'esdeveniment emblemàtic de la seva entitat i que ha d'esdevenir el dia de referència de l'empresa catalana: INTERACC1Ó.