Send to Friend

Send to Friend from UDT%message %body

Objectius i Missió

Assessorar, realitzar estudis i informes, dissenyar aplicacions i sistemes que aportin solucions a empreses i administracions en l'optimització i racionalització de recursos o processos de producció.

Observatori sobre les necessitats del teixit industrial amb la finalitat d'orientar la investigació cap a aquestes necessitats.

Coordinar les activitats d'anàlisi i desenvolupament de programari dels projectes d'investigació de l'IIIA-CSIC.