Projectes

BUSCAMEDIA

BUSCAMEDIA és un projecte CENIT que pretén aconseguir un significatiu avanç en les àrees de semàntica, producció audiovisual i distribució de media enriquit amb independència de xarxes i terminals de consum, ambl'objectiu de crear un cercador semàntic multimèdia únic al  món.

Llibre Intel·ligent

 

Descripció 

Llibre Intel·ligent haurà de permetre la definició i la construcció d’una eina de suport a les decisions metodològiques dels mestres, que els hi proposi itineraris formatius amb els materials (activitats generadores d’aprenentatge) que s’hauran categoritzat i etiquetat en funció de la seves característiques en relació a com s’aprenen i que s’adaptaran a les característiques i condicionants de cada alumne.

Agreement-Technologies

Un nou paradigma de comunicació s'estructurarà entorn del concepte d'acord entre agents computacionals. Aquests acords han de ser consistents amb el context de les normatives i permetran, una vegada acceptat l'acord, que els agents es requereixin mútuament per a serveis. Una entitat, pel fet de ser autònoma, podrà optar per complir amb un acord o no, i l'hauria de complir quan hi ha una obligació de fer-ho, derivada dels acords. L'autonomia, la interacció, la mobilitat i la transparència són les característiques que cobrirà aquest nou paradigma des d'una perspectiva teòrica i pràctica. L'adaptació semàntica, la negociació, l'argumentació, les organitzacions virtuals, l'aprenentatge en temps real, i diverses altres tecnologies seran les bases per definir, especificar i verificar aquest tipus de sistemes. La seguretat en l'execució es basarà en mesures de confiança i reputació . Aquestes mesures ajudaran a la presa de decisions dels agents per determinar amb qui interactuar i què termes i condicions acceptar.