Projectes

Sintelnet

El projecte Sintelnet té com a objectiu la creació d'una plataforma online que coordini, recolzi i fomenti les accions necessàries per tal d'explorar la interacció de les tecnologies de la informació, la filosofia, les humanitats i les ciències socials en l'entorn europeu.  

 

RIMAS

RIMAS

Recruitment

Intelligent

Matching

System  

Liderat per Careesma, l'objectiu d'aquest projecte R+D+i és millorar l'experiència dels seus usuaris, tant els que cerquen nous llocs de treball que enriqueixi la seva trajectòria professional, com aquells que volen trobar el personal idoni per ocupar llocs de treballs vacants a la seva empresa.