Projectes

SmartExFood

L'objectiu del projecte SmartExFood és desenvolupar una plataforma experimental per:

(i) la distribució intel·ligent d'informació associada a un producte,

(ii) la generació de recomanacions de compra, i

(iii) la possibilitat d'oferir una valorització personalitzada i contextualitzada mitjançant dispositius mòbils.

L'objectiu final del projecte consisteix a millorar l'experiència de compra dels usuaris als supermercats. 

GEAR

The project proposes the development of pre-commercial prototype of a
cloud-based and mobile service for strategic management of high
performance sales teams in retail organizations. The final application
will support continuous improvement of sales processes using Artificial
Intelligence technologies such as trust and reputation technologies,
"What-if" analysis and feasibility study based on optimization
techniques; and “skill matching” techniques based on multi-attribute
decision theory.

WorthPlay

En el marc del projecte WorthPlay, un grup multidisciplinari d'investigadors científics, desenvolupadors de vídeos jocs i persones majors estudia, desenvolupa i avalua un prototip de vídeo jugo online per a les persones majors. WorthPlay pretén estimular les capacitats cognitives de les persones majors, la seva inclusió social, alhora que millorar el seu benestar físic i psicosocial. Mitjançant Worthplay es fomenta l'envelliment positiu de les persones majors.