Projectes

WEBI2

Les institucions electròniques son una manera de definir les conversions d'interacció entre agents- humans o de programari- que poden arribar a compromisos en un sistema obert.

TMS

L'objectiu del sistema de gestió de Touring ( Touring Management System ,TMS ) es el de proporcionar un instrument tecnològic per millorar les estratègies i competitivitat turística, optimitzant la presa de decisions en destins turístics. El projecte constitueix una innovació en la determinació de la posició estratègica i la presa de decisions.

e-Institutor

El projecte e-Institutor ( Comerç automàtic per agents intel·ligents en institucions electròniques ) intenta ser un pas endavant el l'estat dels mercats electrònics construint les eines que permetin la construcció de mercats electrònics guiats per agents.