Projectes

IEA

Aquest projecte té com a objectiu principal el estudi de tècniques que permetin proporcionar capacitats d'autonomia a les institucions electròniques, per que aquest puguin oferir respostes dinàmiques davant de circumstàncies canviants per l'adopció de convencions d'interacció, produint així un entorn de desenvolupament d'alt nivell per les institucions electròniques autònomes ( IEAs).

SRM

Projecte

El projecte Supplier Relationship Management, s'engloba dins el projecte PROFIT de recerca  Strategic eSourcing del CSIC.

Speed

Amb l'aparició i ràpida evolució de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, en l'actualitat no s'entén un vehicle de transport o turisme sense un control de localització remot. Això ha fet que durant els últims anys hagin aparegut molts sistemes de localització de vehicles. Encara que en l'actualitat existeixi un ingent nombre d'empreses que es dediquen al desenvolupament de sistemes de navegació i localització, són molt poques les que realitzen sistemes complets de planificació i optimització, com les que demanda el mercat actual. Aquest estudi s'emmarca dins d'un projecte de desenvolupament d'una suite d'aplicacions informàtiques complementàries i necessàries per construir una Plataforma de Serveis Mòbils per donar suport a la planificació, control i gestió de recursos mòbils, així com les activitats diàries del sector empresarial. L'objectiu d'aquest projecte és el desenvolupament d'una sèrie d'aplicacions informàtiques complementàries i necessàries per a construir una Plataforma de Serveis Mòbils, per a donar suport a la necessitat de Planificació, Control i Gestió de recursos mòbils, així com de li activitats diàries del sector empresarial.