Projectes

LiquidPub

Aquest projecte explorarà com les TIC i els ensenyaments de l'enginyeria de programari i comunitats de xarxa social es pot aplicar a provocar un canvi radical de paradigma en la manera en el coneixement científic es crea, difondre, avaluar i mantenir. Aquest nou paradigma va a transformar una publicació científica d'un artefacte d'estàtica a una publicació líquid que pot adoptar múltiples formes, que evoluciona contínuament, i s'enriqueix amb múltiples fonts.

BROKAPITAL

Liderat per PLASTIASITE S.A., l'objectiu d'aquest projecte ha estat establir un entorn de comunicació per tal que el procés d'innovació accelerés el seu procés des de la idea fins a la seva execució, desenvolupant mecanismes d'interacció que apliquin tecnologies d'Intel·ligència Artificial entre els diferents agents. 

Llibre Blanc

 

 

 

 

L’objectiu central d’aquesta proposta consisteix a desenvolupar una recerca en profunditat sobre l’estat de la mediació i els sistemes extrajudicials de gestió i resolució de conflictes a Catalunya per tal d’editar un Llibre Blanc que aglutini el coneixement actual en aquest àmbit.