Projectes

ASKS

ASKS_LOGO

 

L'objectiu general del projecte és proveir als usuaris d’un nou paradigma de cerca basat en xarxes socials, agents personals i eines semàntiques.


Es pretén reduir les dificultats dels usuaris a l'hora de buscar respostes a Internet mitjançant els mètodes actualment existents, així com en intranets d'empreses o organitzacions que gestionen grans volums d'informació.

MacNorms

The main objective of this project is to explore the emergent scientific space generated by the intersection of three different paradigms dedicated to the study of self-organizing mechanisms in social systems: prehistoric etno-anthropology and social anthropology, experimental economics, and multiagent systems. 

I-TIM

 

La finalitat del projecte és l'Aplicació de tècniques d'Intel·ligència Artificial en la creació d'una plataforma multiagent per a la presa de decisions supervisades i la seva aplicació en una empresa de transport internacional per carretera (Transports Padrosa). Aquesta plataforma serà anomenada I-TIM: Plataforma Intel·ligent per al Transport Internacional de Mercaderies.