Projectes

TMS

L'objectiu del sistema de gestió de Touring ( Touring Management System ,TMS ) es el de proporcionar un instrument tecnològic per millorar les estratègies i competitivitat turística, optimitzant la presa de decisions en destins turístics. El projecte constitueix una innovació en la determinació de la posició estratègica i la presa de decisions.

WEBI2

Les institucions electròniques son una manera de definir les conversions d'interacció entre agents- humans o de programari- que poden arribar a compromisos en un sistema obert.

WorthPlay

En el marc del projecte WorthPlay, un grup multidisciplinari d'investigadors científics, desenvolupadors de vídeos jocs i persones majors estudia, desenvolupa i avalua un prototip de vídeo jugo online per a les persones majors. WorthPlay pretén estimular les capacitats cognitives de les persones majors, la seva inclusió social, alhora que millorar el seu benestar físic i psicosocial. Mitjançant Worthplay es fomenta l'envelliment positiu de les persones majors.