Projectes

Llibre Blanc

 

 

 

 

L’objectiu central d’aquesta proposta consisteix a desenvolupar una recerca en profunditat sobre l’estat de la mediació i els sistemes extrajudicials de gestió i resolució de conflictes a Catalunya per tal d’editar un Llibre Blanc que aglutini el coneixement actual en aquest àmbit.

 

Llibre Intel·ligent

 

Descripció 

Llibre Intel·ligent haurà de permetre la definició i la construcció d’una eina de suport a les decisions metodològiques dels mestres, que els hi proposi itineraris formatius amb els materials (activitats generadores d’aprenentatge) que s’hauran categoritzat i etiquetat en funció de la seves característiques en relació a com s’aprenen i que s’adaptaran a les característiques i condicionants de cada alumne.

MacNorms

The main objective of this project is to explore the emergent scientific space generated by the intersection of three different paradigms dedicated to the study of self-organizing mechanisms in social systems: prehistoric etno-anthropology and social anthropology, experimental economics, and multiagent systems.