Projectes

IEA

Aquest projecte té com a objectiu principal el estudi de tècniques que permetin proporcionar capacitats d'autonomia a les institucions electròniques, per que aquest puguin oferir respostes dinàmiques davant de circumstàncies canviants per l'adopció de convencions d'interacció, produint així un entorn de desenvolupament d'alt nivell per les institucions electròniques autònomes ( IEAs).

LiquidPub

Aquest projecte explorarà com les TIC i els ensenyaments de l'enginyeria de programari i comunitats de xarxa social es pot aplicar a provocar un canvi radical de paradigma en la manera en el coneixement científic es crea, difondre, avaluar i mantenir. Aquest nou paradigma va a transformar una publicació científica d'un artefacte d'estàtica a una publicació líquid que pot adoptar múltiples formes, que evoluciona contínuament, i s'enriqueix amb múltiples fonts.