Projectes

BROKAPITAL

Liderat per PLASTIASITE S.A., l'objectiu d'aquest projecte ha estat establir un entorn de comunicació per tal que el procés d'innovació accelerés el seu procés des de la idea fins a la seva execució, desenvolupant mecanismes d'interacció que apliquin tecnologies d'Intel·ligència Artificial entre els diferents agents. 

BUSCAMEDIA

BUSCAMEDIA és un projecte CENIT que pretén aconseguir un significatiu avanç en les àrees de semàntica, producció audiovisual i distribució de media enriquit amb independència de xarxes i terminals de consum, ambl'objectiu de crear un cercador semàntic multimèdia únic al  món.

Category Management

L'objectiu del projecte es la creació d'una eina informàtica que ajudi a un usuari en el proces de gestió de categories de productes. Aquesta gestió consisteix en l'agrupació dels productes que segueixen el mateix patró en categories.