Projectes

@Forecast

@Forecast logo. L'objectiu d'aquest projecte es el de proporcionar un sistema capaç de preveure les vendes de productes tenint en compte la informació històrica.

Agreement-Technologies

Un nou paradigma de comunicació s'estructurarà entorn del concepte d'acord entre agents computacionals. Aquests acords han de ser consistents amb el context de les normatives i permetran, una vegada acceptat l'acord, que els agents es requereixin mútuament per a serveis. Una entitat, pel fet de ser autònoma, podrà optar per complir amb un acord o no, i l'hauria de complir quan hi ha una obligació de fer-ho, derivada dels acords. L'autonomia, la interacció, la mobilitat i la transparència són les característiques que cobrirà aquest nou paradigma des d'una perspectiva teòrica i pràctica. L'adaptació semàntica, la negociació, l'argumentació, les organitzacions virtuals, l'aprenentatge en temps real, i diverses altres tecnologies seran les bases per definir, especificar i verificar aquest tipus de sistemes. La seguretat en l'execució es basarà en mesures de confiança i reputació . Aquestes mesures ajudaran a la presa de decisions dels agents per determinar amb qui interactuar i què termes i condicions acceptar.

ASKS

ASKS_LOGO

 

L'objectiu general del projecte és proveir als usuaris d’un nou paradigma de cerca basat en xarxes socials, agents personals i eines semàntiques.


Es pretén reduir les dificultats dels usuaris a l'hora de buscar respostes a Internet mitjançant els mètodes actualment existents, així com en intranets d'empreses o organitzacions que gestionen grans volums d'informació.