WorthPlay

En el marc del projecte WorthPlay, un grup multidisciplinari d'investigadors científics, desenvolupadors de vídeos jocs i persones majors estudia, desenvolupa i avalua un prototip de vídeo jugo online per a les persones majors. WorthPlay pretén estimular les capacitats cognitives de les persones majors, la seva inclusió social, alhora que millorar el seu benestar físic i psicosocial. Mitjançant Worthplay es fomenta l'envelliment positiu de les persones majors.

Els objectius del IIIA dins d'aquest projecte són dos:

- fomentar l'ús de tècniques d'Intel·ligència Artificial en el disseny de jocs adaptables als interessos i preferències de cada jugador;

- i impulsar l'ús de tècniques d'Intel·ligència Artificial en l'aprenentatge i explotació de models de jugadors que permetin estimular les capacitats cognitives de les persones majors.