TAP

Desenvolupar un nou software mitjançant eines i tècniques d'intel·ligència artificial que permeti la construcció i monitorització automàtica de seqüències robustes, fiables i personalitzades de serveis turístics i d'oci adaptats a persones amb autonomia personal limitada.