Sintelnet

El projecte Sintelnet té com a objectiu la creació d'una plataforma online que coordini, recolzi i fomenti les accions necessàries per tal d'explorar la interacció de les tecnologies de la informació, la filosofia, les humanitats i les ciències socials en l'entorn europeu.