RIMAS

RIMAS

Recruitment

Intelligent

Matching

System  

Liderat per Careesma, l'objectiu d'aquest projecte R+D+i és millorar l'experiència dels seus usuaris, tant els que cerquen nous llocs de treball que enriqueixi la seva trajectòria professional, com aquells que volen trobar el personal idoni per ocupar llocs de treballs vacants a la seva empresa.

 

Actualment, la majoria de portals de feina funcionen com un simple buscador:

  • Els aspirants publiquen el seu currículum i busquen una feina dins del portal, tot seguint uns criteris de cerca, que filtren els possibles resultats.
  • Les empreses publiquen la seva oferta de feina i esperen a que els aspirants s'hi apuntin per començar el procés de d'avaluació dels candidats.

RIMAS explora noves metodologies que modificaran aquest model de treball, per a tots dos tipus d'usuari:

  • Per als candidats: detectar quines de les soferte de feina existents en el portal s'ajusten millor al seu perfil, experiència professional, formació acadèmica, habilitats, ...
  • Per a les empreses: Identificar als millors candidats entre els aspirants per un lloc de treball, rebutjant aquells que no compleixin les seves expectatives amb un simple clic. Alhora, recomanar els millors candidats existents a la base de dades que no s'hagin inscrit a la oferta però que compleixin tots els seus requeriments per el lloc de treball.