I-TIM

 

La finalitat del projecte és l'Aplicació de tècniques d'Intel·ligència Artificial en la creació d'una plataforma multiagent per a la presa de decisions supervisades i la seva aplicació en una empresa de transport internacional per carretera (Transports Padrosa). Aquesta plataforma serà anomenada I-TIM: Plataforma Intel·ligent per al Transport Internacional de Mercaderies.