@Forecast

@Forecast logo. L'objectiu d'aquest projecte es el de proporcionar un sistema capaç de preveure les vendes de productes tenint en compte la informació històrica.

En el transcurs del projecte s'han realitzat diferents eines que proporcionen suport a la presa de decisions, i que utilitzen tècniques de raonament basat en casos per trobar patrons en els històrics i poder preveure les vendes futures.