CBIT

 

Crear aplicacions programari que fomentin la interacció social a la web encara és una tasca costosa que aquesta fora de l'abast de les capacitats dels usuaris, perquè es requereix de desenvolupadors de web altament formats. En conseqüència el cost de la formació i l'evolució de comunitats més enllà de les que es basen en patrons d'interacció simples, generals i estables encara és massa elevat. Els individus que estiguin buscant comunitats noves, parcialment formades, o ja existents, però les interaccions són molt més específiques del domini i més especialitzades necessiten eines i plataformes programari que donin suport a la formació ia la adequacio de comunitats, així com també a l'adaptació -durant la vida d'una comunitat-a esdeveniments nous i dinamicament canviants.

 
El projecte CBIT té com a objectiu transcendir el nivell actual de les aplicacions i plataformes de programari social per a la construcció de comunitats, de manera que els agents d'avui sorgeixin com a instàncies particulars en el meta-nivell. Per a això enfocarem la construcció de comunitats com un procés iteratiu constituït per la formació, la interacció i el creixement de comunitats. En CBIT una comunitat la entendrem com un grup de parells les interaccions es defineixen a través d'acords sobre contractes socials del comportament, del significat i de la confiança, i representats en uns estatuts de la comunitat. Així, doncs, la construcció de comunitats dependrà dels mecanismes a desenvolupar en el marc d'aquest projecte per a la especificació i selecció d'estatuts, la seva realització i execució, i la seva revisió i modificació. Per concretar aquest enfocament, l'aplicarem a un procés de construcció d'una comunitat que fomenti la col · laboració en la generació de continguts educacionals digitals.