BUSCAMEDIA

BUSCAMEDIA és un projecte CENIT que pretén aconseguir un significatiu avanç en les àrees de semàntica, producció audiovisual i distribució de media enriquit amb independència de xarxes i terminals de consum, ambl'objectiu de crear un cercador semàntic multimèdia únic al  món.