ASKS

ASKS_LOGO

 

L'objectiu general del projecte és proveir als usuaris d’un nou paradigma de cerca basat en xarxes socials, agents personals i eines semàntiques.


Es pretén reduir les dificultats dels usuaris a l'hora de buscar respostes a Internet mitjançant els mètodes actualment existents, així com en intranets d'empreses o organitzacions que gestionen grans volums d'informació.


ASKS millorarà el procés de cerca d'informació, ajudant a millorar la qualitat de les respostes i reduir el temps (i costos relacionats) dedicat a aquestes tasques.


Els resultats més importants que s’esperen del projecte ASKS són:


• avenços científic importants en el camp de la cerca social

• prototipus de plataforma que permeti automatitzar al màxim la cerca social

• agents personals capaços de realitzar diverses tasques en nom de l’usuari