Sistemes de recomanació UDT-IA (IIIA-CSIC)

La UDT-IA i els sistemes de recomanació. Presentació dels sistemes de recomanació complexos: recomanadors argumentatius i recomanadors de conjunts estructurats.