Nou projecte de Gestió Estratègica d'Equips Comercials d'Alt Rendiment (GEAR)

La UDT-IA participa en un nou projecte de Gestió Estratègica d'Equips Comercials d'Alt Rendiment (GEAR), en col·laboració amb Enzyme Advising Group i l'IIIA-CSIC.

 

El projecte té com a objectiu disenyar i industrialitzar una solució novedosa que ofereixi a empreses i grans xarxes de comercialització un servei per fer més eficaços els seus procediments de venda. El nucli funcional de la plataforma GEAR, accessible a través del núvol i també mitjançant dispositius mòbils, constarà de 4 nuclis d'activitat:

 

1 - Mòdul de Modelatge: aquest mòdul permet definir el model de vendes en els seus tres eixos fonamentals: el conjunt d'habilitats requerides als equps comercials, els indicadors claus de rendiment (KPI) que millor reflecteixen els resultats i eficiència de la xarxa comercial i, per últim, permetrà crear els plans d'acció fomentats pels gestors per a la millora dels indicadors.

 

2 - Mòdul de Registre: és l'encarregar de capturar i emmagatzemar l'activitat i accions executades per l'equip comercial; d'altra banda registra els resultats obtinguts respecte als objectius marcats pel negoci i respecte a les experiències del client (mitjançant enquestes de satisfacció o altres fonts). Aquest mòdul aconsegueix el seu objectiu interactuant amb els diferents sistemes tecnològics que donen suport a les operacions comercials (BBDD, CRM, ERP, logs, etc.)

 

3 - Mòdul d'Anàlisi: aquest mòdul fa ús dels algorismes d'intel·ligència artificial de l'IIIA-CSIC per processar automàticament la informació recollida pel mòdul de registre. Això permet avaluar quantitativament la força de les vendes, a nivell individual, en dues dimensions: es calcula d'una banda la confiança de l'assessor comercial en relació al correcte compliment de les seves tasques i la cobertura dels seus objectius; d'altra banda, es calcula el nivell de reputació que obté el mateix en funció de la seva relació amb els clients i amb la resta de membres de l'equip. Respecte als plans d'acció, el mòdul processa el seguiment dels plans d'acció i, basant-se en tècniquesde "What-if" i d'optimització, proposa els plans d'acció més exitosos per als gerents.

 

4 - Mòdul de millores: està disenyat per donar suport a la presa de decisions mitjançant l'aplicació de tècniques d'anàlisi avançada i una metodologia pròpia del CSIC. Prenent com a base la seva confiança i reputació, s'analitza el rendiment individual de cada comercial de manera automàtica, així com el compliment dels plans d'acció, la qual osa permet generar informes amb punts de millora dels equips comercials, realitzar classificacions i rànkings, i proposar o validar perfils professionals de cara a la contractació de nous professionals (skill-matching). Tot això s'articulal sobre la generació i depuració contínua d'un repositori de millors pràctiques comprovades i quantificades, alimentat pels mòduls anteriors i l'experiència i coneixement dels gestors comercials i clients.

 

L'IIIA-CSIC estarà a càrrec dels components basats en Intel·ligència Artificials per al desenvolupament del prototip i proporcionarà suport tecnològic i coneixement enla integració dels esmentats components al prototip. El producte resultant (iKey Retail Performance) explorarà, entre altres, les capacitats de la metodologia d'anàlisi i els components software de l'IIIA-CSIC per a l'automatització de la gestió d'equips comercials al sector "Retail".

 

Amb aquest producte s'oferirà a les grans empreses un mecanisme de millora estratègica i integral de les seves vendes basat en la combinació de les millors i més efectives pràctiques que els permetrà augmentar la seva productivitat, competitivitat i, finalment, els seus guanys.

 

El projecte ha rebut recentment una subvenció d'ACC1Ó.