IIIA-CSIC i ASFI signen un conveni marc d'investigació i transferència de tecnologia

Logo CSIC
Logo ASFI

L'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques, a través del seu Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC), i l'Autoritat de Supervisió del Sistema Financer Bolivià (ASFI) van acordar el passat 10 de juny subscriure un conveni marc de recerca i transferència de tecnologia durant els propers 5 anys. La realització d'aquest acord ha estat possible gràcies a la mediació de la  Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel·ligència Artificial (UDT-IA).


ASFI és l'Ens Regulador que exerceix control i supervisió sobre tot el sistema financer bolivià, que inclou l'activitat d'intermediació financera, d'Assegurances i de Valors. Fins maig de 2009, ASFI només regulava el sector d'intermediació financera i funcionava sota el denominatiu de Superintendència de Bancs i Entitats Financeres, situació que canvià després de la promulgació i vigència de la Nova Constitució Política de l'Estat. Aquest fet va generar la fusió de l'ex-Superintendència de Bancs amb les Intendències d'Assegurances i Valors de l'ex-Superintendència de Pensions, Valors i Assegurances.


Aquesta nova situació de ASFI, i el conseqüent augment del flux d'informació, ha motivat la recerca de solucions efectives a través de projectes tecnològics que ofereixin solucions basades en intel·ligència artificial aplicades al control i regulació de les Entitats de Intermediació Financera, Mercat de Valors i del sector d'Assegurances, raó del recent conveni marc amb l' IIIA-CSIC .


 

L' Institut d'Investigació en Intel.ligència Artificial (IIIA-CSIC) és un centre dedicat a la investigació en Intel·ligència Artificial (IA) i a la transferència de tecnologia a través de la seva Unitat de Desenvolupament Tecnològic en IA (UDT-IA). IIIA-CSIC porta a terme investigacions en camps de la IA que estan relacionades amb els objectius d'aquest conveni, com poden ser: Sistemes d'Aprenentatge, Raonament Basat en Casos, Sistemes Basats en Agents Intel.ligents, Mercats Electrònics, Reputació i Confiança, Raonament i Lògica .


IIIA-CSIC està interessat en realitzar investigacions i desenvolupar tecnologies de IA que permetin establir metodologies per abordar d'una manera més eficient el control i supervisió d'un sistema financer. Sota el paraigua del recent signat conveni marc, iniciarà juntament amb ASFI una sèrie de projectes de R+D+i per arribar a resoldre d'una manera més eficient els problemes particulars de cada sector involucrat i la seva visió en conjunt.