I Jornada sobre intel·ligència artificial i qualitat de vida (27 nov, Arxiu Nacional de Catalunya)

Detall d'un disseny del Taller Jeroni de MoragasLa transferència de coneixement des del mon de la universitat i la recerca és cabdal pel desenvolupament de l'economia, però també per millorar la qualitat de vida de les persones. Aquesta transferència no es troba exempta de dificultats quan parlem de l'aplicació en els serveis socials. El nostre objectiu és organitzar una jornada per divulgar experiències recents d'aplicació de noves tècniques en intel·ligència artificial en l'àmbit social i intentar relacionar-les amb les experiències que des del camp de la qualitat de vida, es venen desenvolupant amb diversos col·lectius de persones amb discapacitat, i motivar així a altres investigadors i persones que treballen als serveis socials a fer innovació plegats. Adrecem aquesta jornada en general a tot el conjunt de persones vinculades a les noves tecnologies i a les persones i professionals interessades en el món de la diversitat i el sector social, especialment els joves, perquè puguin descobrir aplicacions de la intel·ligència artificial que van més enllà del entorn mercantil o lúdic, i que tenen a veure amb el seu dia a dia.

Organitzen: 

  • Taller Jeroni de Moragas (cooperativa sense afany de lucre dedicada a l'atenció de persones adultes amb discapacitat intel·lectual)
  •  Universitat Autònoma de Barcelona 
  • Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA - CSIC)

Inscripció gratuïta: http://jornades.uab.cat/qualitat/content/inscripció