La UDT-IA finalitza la primera fase del projecte Avanza I+D Speed

I+D d'una plataforma de serveis mòbils per la planificació, control i gestió de recursos mòbils.

Introducció

Amb l'aparició i ràpida evolució de les Tecnologies de la informació i de les comunicacions, en l'actualitat no s'entén un vehicle de transport o turisme sense un control de localització remot. Això ha fet que en els darrers anys apareguin molts sistemes de localització de vehicles. Encara que en l'actualitat existeix un gran nombre d'empreses que es dediquen al desenvolupament de sistemes de navegació i localització, són molt poques les que creen sistemes complerts de planificació i optimització com les que demana el mercat actual.

Aquest estudi s'emmarca dins d'un projecte de desenvolupament d'una suite d'aplicacions informàtiques complementàries i necessàries per construir una Plataforma de Serveis Mòbils per donar suport a la
  • planificació,
  • control i
  • gestió
de recursos mòbils, i també a les activitats diàries del sector empresarial.

Objectius

L'objectiu principal del projecte, en aquesta primera fase, ha estat l'estudi de tècniques d'Intel·ligència Artificial per resoldre el problema de la planificació de rutes de vehicles.

Aquestes tècniques es poden classificar en els següents grups:

  • Exactes/Òptimes
  • Heurístiques
  • Metaheurístiques
  • Tècniques basades en el coneixement

També s'han desenvolupant uns prototips utilitzant dues d'aquestes tècniques: Heurística (Veí més proper) i Metaheurística (Algorisme Genètic) per aprofundir l'estudi.

En el següent vídeo es pot veure una demostració dels prototips:


Detalls