UDT-IA col·labora en el Llibre Blanc de la Mediació

 

L’objectiu central d’aquesta proposta consisteix a desenvolupar una recerca en profunditat sobre l’estat de la mediació i els sistemes extrajudicials de gestió i resolució de conflictes a Catalunya per tal d’editar un Llibre Blanc que aglutini el coneixement actual en aquest àmbit.

 

L’aportació de la UDT-IA en aquest projecte tracta, en concret d’establir quina part dels procediments d’ADR (Alternative Dispute Resolution) poden ser desenvolupats online (Online Dispute Resolution, ODR), atès que l’ús d’Internet i de la Web 2.0 es imparable (sobretot entre els més joves) i hi ha sectors –com ara el del comerç  electrònic- per als quals l’ODR és imprescindible.

 

 

 


La UDT-IA està desenvolupant juntament amb el Institut de Dret i Tecnología (IDT)  de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el capítol del projecte: Mediació i Tecnologia. L'objectiu és el d'analitzar l'estat de l'art i possibles desenvolupaments de resolució de conflictes aplicables a Catalunya. El nostre Kick-Off meeting va ser el 3 de Febrer de 2009.

Les entitats liders dels projecte són:

 

              

 

Altres organismes adherits al projecte:

Amb el suport d'UDT-IA, la persona de l'IIIA-CSIC encarregada de liderar la Investigació serà:

 

Més informació: Lllibre Blanc de la Mediació