Jornada PRUAB "Els errors dels emprenedors", el proper 1 d'abril al IIIA-CSIC

Amb la col·laboració d'UDT-IA, el Parc de Recerca UAB organitza la jornada “Els errors més freqüents dels emprenedors”. Aquesta jornada, dirigida als emprenedors PRUAB, pretén fer un recull de recomanacions i advertències sobre els errors més comuns que es donen als processos de creació i consolidació d’una empresa spin-off.
Enrique Puig de la SECOT (Voluntariat d’Assessorament Empresarial) i les empreses spin-off del Parc Strands i Endor Nanotechnologies aportaran la seva experiència personal i coneixement en aquest àmbit.

Prèviament a les intervencions dels ponents, el Dr. Ramon López de Mantaras, director del IIIA-CSIC, farà la benvinguda amb una breu presentació del nostre Institut.

Al final de la jornada hi haurà un petit refrigeri per a permetre estendre les converses entre els participants de la jornada.